برچسب: كنوانسیون

یورو نیوز تحلیل كرد؛ آیا كرونا می تواند مانع راهیابی مجدد ترامپ به كاخ سفید شود؟

به گزارش بهمن شیوع كرونا در سطح جهان و تبعات آن، خیلی از معادلات سیاسی در كشورهای مختلف همچون آمریكا و به وژه فرآیند انتخابات را در آن تحت تأثیر قرار داده است.به گزارش بهمن به نقل از مهر، یورو نیوز می نویسد: یكی از نخستین نتایج سیاسی شیوع...

دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك: كلینیك حقوق كودك در استان ها راه اندازی می شود

بهمن: دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك از طریق انداری كلینیك حقوق كودك در استان ها آگاهی داد و اظهار داشت: امیدواریم چالش های مربوط به كودكان در استان با كار هماهنگ حل شود. به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمود عباسی در نشست تخصصی حقوق كودك در...

بررسی سهم ایران در دریای خزر

به گزارش بهمن رضا دهنوی، كارشناس مسائل سیاسی با عنایت به تصویب كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و بعضی از مباحثی كه این روزها در افكار عمومی جامعه در مورد سهم ایران از دریا انتشار یافته مطلبی را با عنوان «سهم ایران در دریای خزر، از رویا تا واقعیت»...