انتقاد غریب آبادی از برخورد خشونت آمیز پلیس فرانسه با معترضان مسالمت آمیز

به گزارش بهمن، دبیر ستاد حقوق بشر اظهار داشت: سیاست باتوم مقابل معترضان در تجمعات مسالمت آمیز، برای دولت و پلیس فرانسه خوب کار می کند!
به گزارش بهمن به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به برخورد خشونت آمیز فرانسه با معترضان مسالمت آمیز، با انتشار پیامی در توئیتر نوشت:
«به نظر می رسد سیاست باتوم برای دولت و پلیس فرانسه خوب کار می کند! پلیس فرانسه مقابل معترضانی که برای آزادی و دفاع از حقوق خود تجمعات مسالمت آمیز برگزار می کنند، به سرعت به استفاده افراطی از زور متوسل می شود.»