از سوی مركز پژوهش های مجلس بررسی شد رویکردهای جهانی سیاست گذاری در حوزه تأمین مسکن با تأکید بر گروههای کم درآمد

به گزارش بهمن، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‏های مجلس گزارش پژوهشی تحت عنوان نگاههای جهانی سیاست گذاری در حوزه تأمین مسکن با تاکید بر گروههای کم درآمد منتشر نمود.
به گزارش بهمن به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این گزارش عنوان می کند که سیاستگذاران در همه سطوح جهانی، ملی، منطقه ای، شهری، انجمن های محلی با ابزارهای متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دنبال پاسخگویی به مبحث مسکن (که یک مساله چندبعدی در خیلی از کشورها تلقی می شود)، هستند.
گزارش حاضر ضمن اشاره به این نکته که بخش مسکن از بخش های پیشرو در هر اقتصادی می باشد تصریح می کند که توجه به بخش مسکن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی- فرهنگی، به لحاظ اقتصادی هم حائز اهمیت بوده، همچون موتور رشد و توسعه عمل می کند. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در قسمت ساختمان و بخش های وابسته، از راه تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد. ازاین رو کشورها در شرایط بحران اقتصادی و جدی شدن معضل بیکاری از این بخش بعنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک می گیرند.
در این گزارش ضمن بررسی رویکردها، به پنج سیاست اصلی تأمین مسکن شامل: سیاست ساخت مسکن، سیاست تأمین مالی مسکن، سیاست زمین و خدمات، سیاست های منتج از راهبرد توانمند سازی در برخورد با مساله مسکن و سیاست مسکن مقرون به صرفه یا در استطاعت پرداخته می شود.
قابل ذکر است که خیلی از ابعاد تأمین مسکن در استطاعت در سطح جهانی مشابه بوده و تعمیم پذیری بالایی دارد و میتوان از انتخاب راهکارهای مقطعی مبتنی بر تلاش و خطا اجتناب کرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

منبع: