در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد ارائه تسهیلات برای تامین مالی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی حوزه نهاده های دامی و طیور

بهمن: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی و با حضور سران قوا و دیگر اعضا تشکیل شد، ارائه تسهیلات برای تامین مالی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی حوزه نهاده های دامی و طیور به تصویب رسید.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، برمبنای این مصوبه بانک کشاورزی منابع لازم برای سرمایه در گردش بخش تامین نهاده های کشاورزی را بوسیله وصول طلب خود از دولت تامین خواهدنمود.
در این نشست همین طور با تصویب سران قوا قرار شد بمنظور مدیریت بهتر وجوه دولت نزد بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی، الزامات اجرائی این روش مدیریت بهینه مالی در اختیار دولت قرار گیرد.

منبع: