كمال الدین پیرموذن: قاطبه مجلس صدای مردم را درباب طرح صیانت شنیده اند

به گزارش بهمن نماینده سابق مجلس اظهار داشت: قاطبه مجلس، صدای مردم را درباب طرح صیانت از فضای مجازی شنیده اند و بنا بر این ترجیح دادند که آنرا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند و حتی بیم دارند که جریانی خاص و محدود بخواهد آن طرح را به مجلس بازگرداند.
کمال الدین پیرموذن در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ارجاع طرح صیانت از فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی، اظهار نمود: مجلس باید به اولویت های کشور و مسائل روز مردم توجه کند. امروز موضوع تامین دارو و بهبود وضعیت معیشتی مردم و کوشش برای کاهش فشارهای اقتصادی به جامعه باید در دستور کار مجلس باشد، نه این که به دنبال بستن روزنه های ارتباط مردم و محدودکردن فضایی که کسب وکارهای فراوانی در متن آن شکل گرفته است، باشند.
وی ادامه داد: به نمایندگان مجلس پیشنهاد می کنم فضای مجازی و صیانت از آنرا رها کنند و بگذارند شورای عالی فضای مجازی که از همه ارکان حاکمیت نماینده ای در خود دارد، تصمیم گیری نهایی را انجام دهند و به دنبال تغییر در رویه قبلی نباشند. مجلس از رای مردم شکل گرفته است و باید زبان گویای همان مردم باشد و مطالبات آنان را پیگیری کند. امروز هم برخی نمایندگان همین مجلس وقتی به حوزه های انتخابیه می روند و با مردم صحبت می کنند، با نگرانی های آنان از محدودشدن فضای مجازی مواجه می شوند و در جریان هستم که این نمایندگان تاکید کرده اند که چنین تحرکاتی به نتیجه نمی رسد.
نماینده سابق مجلس با اعلان اینکه متاسفانه برخی با افراطی گری در مجلس به دنبال اجرای طرح صیانت هستند، اشاره کرد: این عده با بهره گیری از اهرم های فشار به این مساله در مجلس بهای بیشتری می دهند ولی در نهایت یقین دارم بیشتر نمایندگان که حتما به دنبال رای آوری در دوره بعدی هستند، تلاش خواهند کرد مطالبات مردم پیگیری شود. استنباطم از تاثیرگذاری محول کردن این طرح به شورای عالی فضای مجازی هم این است که در انتخابات هئیت رئیسه مجلس، جریان پایداری که حامیان صیانت از فضای مجازی اند به قالیباف برای ریاست در سومین سال عمر مجلس، رای ندهند.
پیرموذن افزود: به نظرم هم قاطبه مجلس و هم رئیس آن صدای مردم را درباب این طرح شنیده اند و بنا بر این ترجیح دادند که آنرا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند و می ترسند که این جریان خاص و محدود بخواهد طرح را به مجلس بازگرداند که امیدوار هستم این اتفاق رخ ندهد و فشار آن جریان خاص به جایی نرسد و می دانیم که نمایندگان هم تلاش می کنند در زمینه های انتخابیه خود طوری دراین زمینه عمل کنند که نظر اکثریت را برای رای آوری در دوره بعد حفظ کنند و مطالبات به حق مردم را پیگیری کنند.

منبع: