كوهپایه زاده خبر داد اتفاقاتی تازه در پرونده سکه ثامن

به گزارش بهمن وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن اظهار داشت: بمنظور ردیابی وجوه متعلق به مالباختگان پرونده سکه ثامن، پرونده پولشویی دیگری در رابطه با سایر افراد در پرونده همچون اتحادیه طلا و جواهر تهران و صرافان و منسوبین و بستگان محکومین پرونده در شعبه ۱۰۵۲ دادگاه کیفری ۲ تهران مفتوح رسیدگی شده است.

رسول کوهپایه زاده درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، اظهار داشت: برابر رای قطعی صادره درباب متهم ردیف دوم پرونده هرچند او به بهتان مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده بود، اما در دادنامه صادره از مجازات رد مال معاف شده بود که این امر برخلاف اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین و مقررات موضوعه و عدالت و انصاف بود.

وی اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده و تدبیر و قاطعیت آقای بهشتی سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم کامپیوتری و مستند به بند پ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایشان بعنوان دادستان مجری حکم در نامه ای به دادستان تهران درخواست اعاده دادرسی و نیز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری درباب محکوم ردیف دوم پرونده را ارائه دادند، برای اینکه اساسا مجازات ایشان با جرم ارتکابی تناسب ندارد.

وی اضافه کرد: نامبرده رئیس هیات مدیره و به نحوی مغز متفکر اقدامات مجرمانه بوده و اموال قابل توجهی به نام ایشان منتقل شده و چندین میلیارد تومان و یک چمدان ارز در خارج از کشور منتقل و خرج کردند که در صورت پذیرش اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۴۷۷ و تشخیص رئیس قوه قضاییه در خصوص خلاف بین قانون و شرع بودن این رای و محکومیت ایشان به رد مال، امکان استیفای حقوق موکلین و پرداخت مطالبات آنها فراهم می شود.

کوهپایه زاده اضافه کرد: متعاقب این درخواست من بعنوان وکیل مالباختگان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به محضر ریاست قوه قضاییه را تقدیم خواهم کرد.

وی در آخر اظهار داشت: بمنظور ردیابی وجوه متعلق به مالباختگان، پرونده پولشویی دیگری در رابطه با سایر افراد در پرونده همچون اتحادیه طلا و جواهر تهران و صرافان و منصوبین و بستگان محکومین پرونده در شعبه ۱۰۵۲ دادگاه کیفری ۲ تهران مفتوح رسیدگی شده و امیدواریم با درایت قاضی شعبه ابعاد کارهای مجرمانه همه مباشران و عوامل پرونده کشف شود و وجوه متعلق به موکلین مسترد شود.

منبع: