نبیه بری: تداوم وضعیت وخیم لبنان ویرانی بزرگ به دنبال خواهد داشت

به گزارش بهمن رییس مجلس نمایندگان لبنان ناراحتی عمیق خودرا نسبت به اوضاع فعلی لبنان ابراز کرد و اظهار داشت: تداوم وضعیت وخیم کشور، ویرانی بزرگی به بار خواهد آورد.

به گزارش بهمن به نقل از النشره، نبیه بری رییس مجلس نمایندگان لبنان ناخرسندی عمیق خودرا نسبت به اوضاع فعلی لبنان ابراز کرد و اظهار داشت: تداوم وضعیت وخیم کشور، ویرانی بزرگی به بار خواهد آورد که عواقب بدی در پی خواهد داشت.
«نبیه بری» امروز اظهار داشت که نسخه سوم ابتکارش براری خروج از بن بست سیاسی و دولتی، از حمایت عربی، منطقه ای، بین المللی و غربی همچون فرانسه برخوردارست.
بری با ابراز نگرانی عمیق از این که برخی به شرط های نا ممکن اصرار کنند و با اعلان اینکه چنین موضوعی موجب پیچیدگی هرچه بیشتر اوضاع می شود، اصرار کرد که بعنوان رییس مجلس نمایندگان، روی احترام به قانون اساسی و اجرای آن اصرار دارد و هیچ گاه اجازه هدف قرار دادن آن تحت هیچ عنوانی را نخواهد داد.
رئیس مجلس نمایندگان لبنان در ادامه با اشاره به این که امت اسلامی بعد از حماسه اخیر فلسطین و با وجود مشکلاتی که هست، در عزت و افتخار زندگی می کند، اعلام نمود: از مهتمرین رخدادهایی که به وقوع پیوسته، وحدت همه جانبه مردم فلسطین در داخل و خارج آنست.
وی اظهار داشت: آنچه مقاومت فلسطین در غزه محقق ساخت، مایه سربلندی است. این در نتیجه همبستگی فلسطینی ها در کرانه باختری، غزه و اراضی ۴۸ است. فلسطینی های ساکنان اراضی ۴۸ صلابت خود نشان دادند و با اعتصاب فراگیر دشمن را از کار انداختند.

منبع: