یك مقام صهیونیستی: اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته ای را نخواهیم داد!

در حالیکه مقامات کشورمان بارها اعلام نموده اند به دنبال تولید سلاح هسته ای نیستند، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی ادعا نمود که این رژیم از دستیابی ایران به سلاح های هسته ای ممانعت خواهد نمود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، به نقل از رویترز، الی کوهن، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی ضمن اشاره به گفت وگوهای وین با طرح این ادعا که “توافقی بد سبب جنگ در منطقه می شود” مدعی شد: کسانی که به دنبال منافع کوتاه مدت هستند باید مسائل دراز مدت را هم مدنظر قرار دهند. اسرائیل به ایران اجازه دستیابی به سلاح های هسته ای را نخواهد داد. ایران هیچ جایی از مصونیت برخوردار نیست. هواپیماهای ما به هرجایی در خاورمیانه همچون ایران خواهند رسید.
کوهن همینطور ادعا نمود که قدرت های جهانی علاوه بر ممانعت از دستیابی ایران به ابزارهای غنی سازی اورانیوم و توسعه موشک های بالیستیک باید جلوی آن چه “بی ثبات کردن باقی کشورها” و تأمین مالی گروه های شبه نظامی توسط ایران می خواند را بگیرند.
این مقام صهیونیستی در گفت وگوی خود با رویترز از اظهارنظر درمورد دخالت این رژیم در حادثه نطنز خودداری کرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، ادعای تلاش رژیم برای پیشگیری از دستیابی به سلاح هسته ای درحالی تاکید می شود که مقامات ارشد کشورمان بارها تاکید کرده اند که جمهوری اسلامی قصد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دارد.
جلسات اخیر کمیسیون مشترک برجام هم در جهت احیای توافق هسته ای از راه لغو تحریم های اعمال شده آمریکا بر ایران و بازگشت دوجانبه آمریکا و ایران به پایبندی به توافق هسته ای، طی هفته های اخیر برگزار شدند.
نمایندگان آمریکا هم در طول این مذاکرات در وین حضور داشتند اما تا کنون هیچ مذاکره مستقیم و غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در وین انجام نشده و روند احیای برجام صرفاً از راه مذاکرات شرکای برجام و فعالیت کارگروه ها ادامه داشته است.

منبع: