در كمیسیون امنیت ملی مطرح شد؛ سند همكاری ایران و چین نقشه راهی برای ۲۵ سال آینده است

بهمن: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی سند همکاری ایران و چین در جلسه امروز این کمیسیون آگاهی داد و اظهار داشت که طبق توضیحات ارائه شده این سند نقشه راهی است که سمت و سوی آینده همکاریهای ایران و چین را در ۲۵ سال آینده روشن می کند.
ابوالفضل عمویی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در این نشست سند همکاری جامع ایران و چین با حضور رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی و رضا زبیب مدیرکل شرق آسیای وزارت امور خارجه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از روند تدوین این سند و گفت وگوهای شش سال قبل بین دو کشور درباره مشارکت راهبردی ایران و چین ارائه شد.
وی توضیح داد: آقای مهاجر با تاکید بر اینکه از لحاظ حقوقی این سند برای کشورمان تعهدآور نیست به این مساله اشاره نمود که این سند، یک نقشه راه است که سمت و سوی آینده همکاریهای ایران و چین را در ۲۵ سال آینده روشن می کند.
عمویی اضافه کرد: در این نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی به تبیبن نقطه نظراتشان درباره این سند پرداختند و ضمن پشتیبانی از رویکرد توسعه مناسبات کشورمان با کشورهای مختلف همچون چین، تاکید نمودند که قراردادهایی که در آینده ذیل این سند، بسته خواهد شد بمنظور بررسی تعهداتی است که برای کشورمان است پس باید طبق اصل ۷۷ قانون اساسی برای تصمیم گیری به مجلس ارائه شود.
او در آخر اظهار داشت که کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مامور شد که جهت بررسی دقیق تر ابعاد این سند، در آینده نزدیک جلساتی را با حضور کارشناسان و نهادهای ذی ربط برگزار کند.

منبع: