بحرینی ها آتش زدند؛ به آتش كشیده شدن تصاویر نخستین سفیر بحرین در فلسطین اشغالی

شب گذشته تظاهرات کنندگان بحرینی پرچم رژیم صهیونیستی و تصاویر نخستین سفیر این کشور در سرزمین های اشغالی را به آتش کشیدند.

به گزارش بهمن به نقل از پایگاه خبری مرآه البحرین، شب گذشته تظاهرات کنندگان بحرینی پرچم رژیم صهیونیستی و تصاویر نخستین سفیر این کشور در سرزمین های اشغالی را به آتش کشیدند.
تظاهرات کنندگان بحرینی در اعتراض به برقراری روابط این کشور با رژیم صهیونیستی تصاویر «خالد الجلاهمه» سفیر بحرین در سرزمین های اشغالی را به آتش کشیدند و خشم خودرا نسبت به توسعه روابط با رژیم اشغالگر ابراز کردند.
حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین روز سه شنبه طی دو فرمان جداگانه، دستور تشکیل هیئت دیپلماتیک دولت این کشور در رژیم صهیونیستی و انتصاب «خالد الجلاهمه » بعنوان نخستین سفیر این کشور در سرزمین های اشغالی را صادر کرد.