رئیس سابق شاباك: اگر تصمیم گیرنده بودم، هفت هزار اسیر فلسطینی را آزاد می کردم

بهمن: رییس پیشین سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اظهار داشت که اگر تصمیم گیرنده بود، برای آزادی اسرای صهیونیست از نوار غزه همه اسرای فلسطینی را آزاد می کرد.

به گزارش بهمن به نقل از روسیا الیوم، رییس سابق سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) اظهار داشت: هیچکس نمی گوید که جنگ به این زودی تمام می شود. ما باید همه گروگان هایمان را آزاد نماییم و اگر تصمیم به دست من بود، بدم نمی آمد در ازای بازگرداندن همه آنها که ۱۳۶ نفر هستند، شش یا هفت هزار اسیر فلسطینی همچون «مروان برغوثی» را از زندان هایمان آزاد کنم.
«عامی آیالون» که با برنامه «قصاری القول» شبکه تلویزیونی آر تی عربی مصاحبه می کرد، در ادامه اضافه کرد: بزرگترین اولویت در وضعیت فعلی بازپس گیری همه گروگان هایمان است، برای اینکه شهروندان اسرائیلی بهای سنگین شکست بزرگ سیاستمداران و اطلاعات ما را پرداختند و بدون توجه به هر هزینه و بهایی، باور آنها به اسرائیل باید ترمیم شود.
وی همین طور اظهار داشت: ما حالا در دو سطح می جنگیم. یکی جنگ در میدان های نبرد است. از طرف دیگر، ما مقابل ایدئولوژی حماس می جنگیم که مشروعیت ما را برای ایجاد یک کشور یهودی در سرزمین اسرائیل رد می کند.

منبع: