پیش از اجلاس اخیر بروكسل رخ داد؛ تلاش ملونی برای ممانعت از وتوی الحاق کی یف به اروپا توسط بوداپست

بهمن: بهمن: بر طبق گزارش مطبوعات ایتالیا، نخست وزیر این کشور در تلاشی نافرجام اهتمام کرده بود تا همتای مجارستانی اش را قانع کند که در مسیر الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا سنگ اندازی نکند.

به گزارش بهمن به نقل از تاس، روزنامه «لیبِرو کوتیدیانو» ایتالیا مدعی شده است که جورجیا ملونی، نخست وزیر این کشور در جریان نشستی در بروکسل با ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان از او خواسته بود تا مذاکرات الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا را وتو نکند.
به نوشته این روزنامه، دو سیاست مدار ایتالیایی و مجارستانی قبل از اجلاس هفته گذشته اتحادیه اروپا در بروکسل، نشستی را ترتیب داده بودند.
پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان امروز اظهار داشت که اگر مذاکرات الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا برای منافع بوداپست مضر باشد، این کشور مذاکرات را وتو خواهدنمود.
سیارتو اظهار داشت: در صورتیکه بروکسل تلاش کند که در جریان تدارک مذاکرات جدی بر سر الحاق اوکراین، ما را تحت فشار قرار دهد، مجبور خواهیم شد که به ابزار وتو متوسل شویم.
اوربان نیز گفته بود که «آغاز مذاکرات برای الحاق اوکراین، هم اکنون بی مدلول است.» مجارستان به دفعات بر نیت و تمایل خود جهت حفظ کانال های ارتباطی با روسیه بمنظور جستجو برای یافتن راهکار خروج از بحران اوکراین، تاکید کرده است. اجلاس اخیر اتحادیه اروپا ۱۴ و ۱۵ دسامبر(۲۳ و ۲۴ آذر) اجرا شد.