سخنگوی وزارت خارجه روسیه: فون درلاین یک کلمه هم از آمریکا جلاد در رابطه با هیروشیما نگفت

به گزارش بهمن، سخنگوی وزارت خارجه روسیه به موضع گیری رئیس کمیسیون اروپا ضد روسیه در مبحث هیروشیما و مقصر قلمداد کردن مسکو، بشدت واکنش نشان داد.

به گزارش بهمن به نقل از راشاتودی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن اشاره به موضع گیری اورزلا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا ضد روسیه و مسئول قلمداد کردن روسیه در فاجعه هیروشیما آن را دروغ دانست.
وی اضافه کرد: فون درلاین از دولت ژاپن به خاطر پشتیبانی از رژیم کی یف و جنگ ضد روسیه تمجید کرد و اظهار داشت که خانواده اش از هیروشیما بودند و خویشاوندانش در جریان بمباران سال ۱۹۴۵ کشته شده اند؛ اما فون درلاین یک کلمه هم از آمریکا و واشنگتن جلاد که بمبها را بر روی شهرها و شهروندان ژاپنی در هیروشیما ریخت، سخنی نگفت.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت: فون درلاین متهم به فساد بزرگ در تاریخ اتحادیه اروپا پا را فراتر گذاشت و روسیه را در فاجعه هیروشیما سرزنش کرد. زمانیکه بمب اتمی شهر هیروشیما را با خاک یکسان کرد، خیلی از بستگان شما کشته شدند. شما با گوش دادن به داستان های بازماندگان بزرگ شده اید و می خواهید ما به همان داستان ها گوش دهیم، به گذشته نگاه نماییم و چیزی برای آینده بیاموزیم و در اینجا روسیه بار دیگر تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای می کند؛ این منزجر کننده است، خطرآفرین است و در زمینه هیروشیما، نابخشودنی است.
وی اضافه کرد: آن چه واقعاً منزجر کننده و خطرآفرین است اینست که چگونه اورزولا فون درلاین دروغ می گوید.