اظهارات امیرعبداللهیان در نشست جمع بندی گردهمایی روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور

به گزارش بهمن، حسین امیرعبداللهیان پس از ظهر روز چهارشنبه در آخرین روز گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، به بررسی و جمع بندی سمینار برگزار شده پرداخت.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه با تبیین گفتمان سیاست خارجی کشور ذیل سه اصل عزت، حکمت و مصلحت و با استفاده از اصول عرضه شده از جانب مقام معظم رهبری در دیدار اخیر سفرا و رؤسای نمایندگیها با ایشان، بر نقش مهم نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران بر لزوم اهتمام و توجه همه آنها به ارتقا کمی و کیفی مناسبات دوجانبه و چندجانبه ایران تصریح کرد.
وی به اظهارات رئیس جمهور در نشست اخیر در جمع سفرا و روسای نمایندگیها اشاره نمود و اضافه کرد: اظهارات ایشان در این جلسه و موضوعات مطرح شده، حاکی از اهمیت جایگاه و مسئولیتهای وزارت امور خارجه و اهتمام شخص رئیس جمهور به مبحث سیاست خارجی و روابط بین الملل است.
وزیر امور خارجه مبحث ایرانی ها خارج از کشور را دارای اولویتی بالا در مسئولیت ها و وظایف وزارت امور خارجه دانست و ضمن سفارش اکید بر توجه بیشتر از پیش سفرا و روسای نمایندگی های کشورمان به این موضوع، خواهان ارتقای روز افزون قابلیتهای فنی سامانه های ارتباطی وزارت امور خارجه در جهت تسهیل امور هموطنان خارج از کشور شد.
وزیر امور خارجه کشورمان همینطور ضمن اشاره به مبحث تحریمها خاطرنشان کرد، در کنار باز بودن مسیر دیپلماتیک برای رفع تحریمهای ظالمانه، وزارت امور خارجه همچنان به صورت جدی مسیر خنثی سازی تحریمها را دنبال خواهد نمود.
در ابتدای این نشست محمد حسن شیخ الاسلامی، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و دبیر سمینار سفرا، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی، ناصر کنعانی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی، علیرضا بیگدلی، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان، علی باقری، معاون سیاسی و محمد فتحعلی، معاون اداری و مالی وزارت امورخارجه، به عرضه دیدگاه ها و جمع بندی خود از گردهمایی سفرای سال جاری پرداختند.