ویدیو، رؤیاها به فداکاری نیاز دارند

بهمن: ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش کشورمان بعد از انجام موفق ماموریت خود و ثبت رکورد افتخارآمیز هشت ماه دریانوردی و پیمودن اقیانوس های هند، آرام و اطلس و پهلوگیری در بنادر کشورهای هند، اندونزی، برزیل، آفریقای جنوبی و تانزانیا به کشور بازگشت.
تصویربردار و تدوینگر: یزدان قربانی