بزم خون میرزا حسن برای ترک های آذربایجان

به گزارش بهمن، هشت ماه پس از محاکمه ناجوانمردانه و اعدام مظلومانه شیخ فضل الله نوری از بزرگان نهضت مشروطه مشروعه به دست مشروطه چی های دمکرات، ستارخان و باقرخان از طیف مشروطه چی های حامی نهضت مشروطه مشروعه با پا در میانی آیت الله محمدکاظم آخوند خراسانی تبریز را به مقصد تهران ترک کردند.
صدراعظم فریب کارِ احمد شاه قاجار از فرصتِ دوریِ مجاهدان عیار آذری از خانه و کاشانه بهره برد و با لابی با وکیل الدوله های مجلس شورای ملی لایحه ای را به تصویب مجلس رساند که بر مبنای آن همه تفنگ داران خارج از قشون ارتش خلع سلاح شدند اما جز سردار ملی و سالار ملی و یاران شان که با مکر و حیله و خونریزی خلع سلاح شدند تفنگ های گروه دمکرات که در خدمت حکومت قرار گرفتند پس از چند روز به آنان تحویل گردید و بدین سان ستارخان و باقرخان در آتش تنفر و کینه مشروطه چی های دمکرات سوختند.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، امروز چهارم فروردین، صد و دوازدهمین سالروز ورود ستارخان و باقرخان به تهران در نوروز ۱۲۸۹ است.
ستارخان و باقرخان