درگیری لفظی رشیدی کوچی با نوروزی

بهمن: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای لحظاتی بدنبال درگیری لفظی جلال رشیدی کوچی با حسن نوروزی متشنج شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در صورتیکه نمایندگان درحال بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح بانکداری جمهوری اسلامی بودند، جلال رشیدی کوچی با حضور مقابل صندلی حسن نوروزی با صدایی بلند خطاب به وی بیان کرد: شما دارید جامعه را به هم می ریزید و می خواهید مردم را به کف خیابان بکشید، حتی رییس کمیسیون نیز اظهارات شما را (درباره طرح صیانت) تکذیب کرده است و در همین حین حسن نوروزی نیز از رشیدی کوچی درخواست می کرد که با صدای آرام تر مطالب خودرا مطرح کند، در نهایت رشیدی کوچی با عصبانیت بحث با حسن نوروزی را ترک کرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، روز گذشته حسن نوروزی در مصاحبه ای مدعی شده بود که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال می شود. بدنبال این اظهارات جلال رشیدی کوچی در گفت و گو با ایسنا ضمن تکذیب این اظهارات اصرار کرد باید روشن شود که چرا عده ای بدنبال برهم ریختن امنیت روانی جامعه هستند.
در ادامه سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اظهارات حسن نوروزی را تکذیب و اصرار کرد که چنین موضوعی در مجلس به تصویب نرسیده است.