موضع گیری وزیر دفاع ترکیه درباره ی همکاری نظامی با اندونزی

بهمن: وزیران دفاع ترکیه و اندونزی در جریان دیداری در آنکارا، سند اجرای همکاری نظامی میان دو کشور به امضا رساندند.

به گزارش بهمن به نقل از آناتولی، خلوصی آکار و پرابوو سوبیانتو وزرای دفاع ترکیه و اندونزی بعد از دیدار دوجانبه خود در آنکارا، «طرح اجرای همکاری نظامی» میان دو کشور را امضا کردند.
خلوصی آکار در سخنانی بعد از امضای طرح مذکور ضمن تاکید بر این که تاریخ ترکیه و اندونزی و پیوندهای میان آنها در نزدیک ساختن فاصله جغرافیایی دور دو کشور سهیم بوده، گفت: این مهمست که پتانسیل همکاری میان دو کشور در تمرینات نظامی، رزمایش ها و صنایع دفاعی را افزایش دهیم.
وزیر دفاع ترکیه همین طور اعلام نمود: من مطمئن هستم که طرح اجرای همکاری نظامی که امروز آنرا امضا کردیم، بطور قابل توجهی در صلح، امنیت و ثبات مناطق خود و جهان سهیم خواهد بود.
سوبیانتو نیز به نوبه خود بر اهمیت تاریخی طرح اجرای همکاری نظامی میان اندونزی و ترکیه تاکید کرده و ضمن ابراز خرسندی از همکاری نزدیک و شراکت راهبردی میان دو کشور، از طرح مذکور به عنوان ادامه این شراکت راهبردی نام برد.
وزیر دفاع اندونزی ضمن تاکید بر این که توسعه همکاری کشورش با ترکیه تا حد زیادی در صلح و ثبات جهان سهیم خواهد بود، اعلام نمود: در این چارچوب، در نزدیک ترین زمان و و با قدمهای ملموس، این طرح که بیان کننده همکاری میان دو کشور و نیروهای مسلح آنها است، اجرا خواهد شد.