نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس خبر داد: پیشرفت ۳۰ درصدی فاز ۴ کارخانه سیمان دورود

به گزارش بهمن، لرستان نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در دو سال گذشته سعی کردیم و بخشی از پروژه فاز ۴ کارخانه سیمان شامل ساختمان ها و ابنیه ساخته شدند و کار ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت دارد.
حسین گودرزی، در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: پروژه فاز ۴ کارخانه سیمان یکی از پروژه های بسیار زمان مندشهرستان است که پس از فنس کشی و تعیین محل سالهای سال بدون تغییر مانده بود.
وی افزود: در دو سال گذشته سعی کردیم و بخشی از این پروژه ساختمان ها و ابنیه ساخته شدند و کار ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت دارد.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اخیراً بانک رفاه کارگران متعهد شده که ۲۰۰ میلیارد وام به این پروژه بدهد، درحال تکمیل پرونده هستند.
گودرزی بیان نمود: متأسفانه بانک رفاه کارگران لرستان همکاری لازم را نداشته و پرونده را علی الرغم تاکید مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور به تهران ارسال نکرده است، که جای گله دارد.
وی ادامه داد: علی الرغم جلسات و تأکیدات مختلف معاون اقتصادی استاندار و بنده متأسفانه هنوز پرونده سیمان دورود به تهران ارسال نشده است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیمانکار ساخت فاز خط تولید هم انتخاب شده و درحال ورود به کار است که ظرف هفته های آینده کار ساخت این فاز هم شروع خواهد شد.
گودرزی خاطرنشان کرد: امیدواریم در دوره ۱۸ ماهه که قول دادند کار راه اندازی شود.