۱۷ تبعه خارجی در اروندکنار آبادان دستگیر شدند

به گزارش بهمن، بوشهر فرمانده گردان تکاور تیپ عملیاتی ۳۹ امام صادق (ع) استان بوشهر اظهار داشت: ۱۷ تبعه خارجی از جانب سربازان این تیپ عملیاتی در اروندکنار آبادان دستگیر شدند.
سروان پاسدار مجید احمدی ظهر روز شنبه ۲ مهر اظهار نمود: در جهت اجرای مأموریت کنترل و مراقبت مرزی و مبارزه با تردد غیر مجاز در یک عملیات دقیق، سربازان گردان تکاور تیپ عملیاتی ۳۹ در اروند کنار با هوشیاری و اقدام بموقع، موفق به دستگیری ۱۷ نفر تبعه خارجی که درحال خروج از کشور بودند، شدند.
وی بدون اشاره به ملیت اتباع دستگیر شده، خاطرنشان کرد: این اتباع خارجی فاقد مجوز قانونی بودند و قصد داشتند از طریق های غیرقانونی از مرزهای کشور بیرون بروند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا و به نقل از روابط عمومی تیپ عملیاتی سپاه امام صادق (ع)، فرمانده گردان تکاور تیپ عملیاتی ۳۹ امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: در حراست و پاسداری از مرز در مقابل هر نوع رخنه و تجاوز، قاطعانه ایستاده ایم.

منبع: