یا اشاره به سخنان رییسی در سازمان ملل یوسفی: رئیس جمهور با اقتدار مواضع ایران را در مسافرت به نیویورک تبیین کرد

به گزارش بهمن، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: رئیس جمهور در این سفر با اقتدار مبانی ایرانی و اسلامی را تبیین کرده و تاکید داشت ما زیر بار اسنادی که می خواهد استعمار فرهنگی را در کنار استعمار اقتصادی به ما تحمیل کند نمی رویم.
مجتبی یوسفی در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به شعار رئیس جمهور در سخنرانی سازمان ملل با عنوان ایجاد نظام عادلانه بین المللی در چارچوب چند جانبه گرایی، بیان نمود: تفاوت این سفر با سفرهای قبلی اینست که مردم عزت را در مراودات و تعاملات رئیس جمهور با طرف های غربی و اروپایی احساس می کنند. جمهوری اسلامی اهل تعامل است اما این تعامل بر مدار عزت ملت ایران که قدمت چند هزارساله ایرانی و اسلامی دارند باید دنبال شود. خوشبختانه در مسافرت رئیس جمهور این مورد دیده می شود. حتی نوع نشستن و دیدار رئیس جمهور حاکی از اقتدار و عزت است.
وی در ادامه اظهار نمود: رئیس جمهور در این سفر با اقتدار مبانی ایرانی و اسلامی را تبیین کردند. رئیس جمهور تصریح کرد ما زیر بار اسنادی که می خواهد استعمار فرهنگی را در کنار استعمار اقتصادی به ما تحمیل کند نمی رویم. رئیس جمهور به خوبی نشان داد سازمان ملل متعلق به همه ملت هاست نه تنها چند کشور ابرقدرت. رئیس جمهور به صراحت اعلام نمود که ما سندهایی را که با مبانی فکری و ایرانی اسلامی ما در تضاد باشد قبول نداریم. ما خودمان به اندازه کل تاریخ آنها صاحب تاریخ هستیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مذاکره با رئیس جمهور فرانسه هم ما عزت ایران را دیدیم. اینها نشان داده است که دیپلماسی ایران سازنده است. در حوزه برجام هم اقدامات خوبی در حال انجام می باشد. دولت در چهارچوب عزت و انقلابی مذاکرات را دنبال می کند اما عجله نباید صورت گیرد تا تضمین های لازم دریافت شود.
وی در ادامه تصریح کرد: همراهی آقای باقری با رئیس جمهور در مسافرت به نیویورک نشان داده است که ایران اهل مذاکره است. ما هم در حوزه دیپلماسی انرژی و هم در بحث مذاکرات هسته ای ثابت کردیم اهل مذاکره هستیم. معاهدات بین المللی و عضویت در شانگهای دستاوردهای خوبی است که در همین مدت کوتاه تحقق یافته است.