مخالفت مجلس با تفحص از از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

بهمن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان (از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰) مخالفت کردند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز گزارش گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از سال۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۰۲ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر با انجام تفحص مخالفت کردند.
ذبیح الله اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره ی این تحقیق و تفحص اظهار داشت: توزیع اعتبارات درباره ی منابع آب و خاک، بررسی تاییدیه پروژه های شرکتهای مشابه، بررسی مناقصه ها، هدررفت بیت المال، چگونگی تقسیم بذر گندم، عدم نظارت بر تامین آب و اراضی شیب دار، دریافت یارانه بدون مجوز و موضوع سوخت همچون موضوع هایی است که موجب مطرح شدن تقاقای تفحص شد.
وی افزود: استان گلستان یکی از با اهمیت ترین استانهای کشاورزی کشور است که در تامین مواد غذایی نقش اساسی دارد منتها مشکلات عدیده موجب درخواست بررسی تحقیق و تفحص از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ از سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان شد.