در ادامه اقدامات خصمانه محور غربی علیه مسكو؛ قطعنامه ضدروسی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب گردید به علاوه تصاویر

بهمن: مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز و در جریان برگزاری هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی این سازمان، قطعنامه غیرالزام آور ضدروسی را در رابطه با درگیری ها در اوکراین تصویب کرد.

به گزارش بهمن به نقل از مهر، بعد از سخنرانی خصمانه «لیندا توماس گرینفیلد» سفیر آمریکا در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی این سازمان، قطعنامه موسوم به «تهاجم مقابل اوکراین» به تصویب رسید.
به دنبال ارائه توضیحاتی درباب این قطعنامه از طرف نماینده اوکراین در مجمع عمومی سازمان ملل و تشریح اقدامات مسکو در مقابله با نازیسم از طرف «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل، این قطعنامه از طرف رییس دوره ای این نهاد به رأی گذاشته شد.
قطعنامه مذکور با ۱۴۱ رأی موافق در مقابل ۵ مخالف و ۳۴ ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.
اگرچه محور غربی از تصویب این قطعنامه ابراز خرسندی کردند، اما قطعنامه های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل غیرالزام آور هستند.

پس از تصویب قطعنامه غیرالزام آور مذکور، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، «لیندا توماس گرینفیلد» سفیر آمریکا در سازمان ملل ونیز نماینده اتحادیه اروپا با ارائه سخنانی ضدروسی در این نهاد بین المللی در این خصوص ابراز خرسندی کردند.

منبع: