با تذكر سلیمی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس دوغارون و مازندران مسکوت ماند

به گزارش بهمن نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار نماینده محلات، تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران را تا زمان حضور وزیر اقتصاد یا یکی از معاونان رئیس جمهوری در مجلس، مسکوت نگه داشت.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس دوغارون و مازندران عنوان شد و هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد در توضیح این مورد اظهار داشت: علت تقاضای دولت برای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس دوغارون و مازندران، عرضه لوایح جداگانه ای برای این سه منطقه است.
در جریان بررسی این موضوع، علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو هیات رییسه مجلس با استناد به اصل ۶۶ قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی در اخطار و تذکر اظهار داشت: برای بیان تقاضای استرداد باید یکی از معاونان رئیس جمهور یا وزیر مربوطه در مجلس حضور پیدا کند که این اتفاق رخ نداده است بنابراین این مورد تا زمان حضور وزیر یا یکی از معاونان رئیس جمهور در مجلس مسکوت گذاشته شود.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس با وارد دانستن این تذکر اظهار داشت که این مورد تا حضور وزیر و یکی از معاونان رئیس جمهوری مسکوت گذاشته می شود که با حضور در مجلس دفاع کنند.

منبع: