سفیرایران در بغداد: از هر شخصیت ملی عراقی که منافع مردم اولویتش باشد حمایت می نماییم

به گزارش بهمن سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در دیدار با یک نماینده عراقی اظهار داشت که ایران از هر شخصیت ملی که منافع عراق و مردم این کشور اولویتش باشد، حمایت می کند.
به گزارش بهمن به نقل از موازین نیوز، محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با خالد العبیدی، نماینده پارلمان عراق دیدار و در مورد برخی مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفتگو کردند.
العبیدی در این دیدار تصریح کرد که عراق خواستار بهترین روابط با همسایگان در تمامی زمینه هایی است که منافع مشترک داشته باشند و حسن همجواری و تقویت همکاری میان کشورها امنیت و ثبات را به دنبال خواهد داشت.
این نماینده عراقی همینطور اظهار داشت که ضعف عراق منجر به ایجاد اختلالات گسترده می شود که خیلی از کشورهای خاورمیانه از آن صدمه می بینند.
از طرفی محمد کاظم آل صادق تصریح کرد: عراق قوی و باثبات و مستقل می تواند عاملی برای ثبات ایران و منطقه و جهان باشد.
سفیر کشورمان اظهار داشت: ایران از هرشخصیت ملی که منافع عراق و مردم این کشور را در اولویت خود قرار دهد، حمایت می کند. تهران از یک دولت فراگیر که نماینده آراء تمام مردم باشد حمایت می کند.
سفیر ایران و نماینده عراقی همینطور درمورد چالش های مختلف که دو جامعه ایرانی و عراقی با آن مواجهند و همینطور خطرات در ارتباط با بیکاری و کم بودن فرصت شغلی میان جوانان رایزنی کردند.

منبع: