در مراسم تكریم و معارفه بازرس كل استان گیلان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور: از مدیران شجاع و سالم حمایت می نماییم

به گزارش بهمن قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور مسئله محوری را رویکرد جدید این سازمان دانست و اظهار داشت: ۷۲۲ برنامه نظارت با موضوع مسئله محوری در سازمان بازرسی کل کشور طراحی شده است که در آنها دنبال این هستیم آن مسئله و مشکل اصلی را رفع یا کاهش دهیم.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در جلسه تکریم و معارفه بازرس کل استان گیلان که بامداد امروز با حضور رییس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی و اداری استان گیلان در محل بازرسی کل استان برگزار شد، اشاره کرد: با قاطعیت می گویم که فساد در کشور سیستمی و سازمانی نیست؛ افرادی که مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران را مطالعه کرده اند به خوبی باخبر هستند که فساد سیستمی و سازمانی در این نظام شکل نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: ممکنست مدیری مرتکب فساد شود ولی مهم این است که اراده برخورد با مدیر فاسد وجود داشته باشد و بنده که در رده های مختلف دستگاه قضایی مسئولیت داشته ام قاطعانه می گویم که در دستگاه قضایی این اراده وجود دارد که شاهد مثال آن، پرونده های مختلفی است که به آنها بدون توجه به مقام و مسئولیت، رسیدگی شده یا درحال رسیدگی است.
رحمانیان با تاکید بر این که نظارت باید مقتدرانه و بازدارنده باشد، اشاره کرد: تاکیدات مقام معظم رهبری درباب مبارزه و پیش گیری از فساد تکلیف را بر همه مدیران و خدمتگزاران جمهوری اسلامی تمام کرده است و وظیفه شرعی، دینی و قانونی ما است که در این جهت قدم های جدی برداریم.
وی با اعلان اینکه یکی از راهبردهای سازمان بازرسی کل کشور در دوره ی جدید پیش گیری از فساد است، اضافه کرد: تمرکز در بحث فساد باید روی پیش گیری از فساد باشد؛ اما پیشگیری نیز باید واقعی باشد، نه فقط در حد سخنرانی باقی بماند.
رحمانیان اشاره کرد: متاسفانه در مبارزه با فساد کمتر به گلوگاه ها و زمینه های فسادزا توجه شده است. اگر مسیر فساد را مسدود نکنیم آن فساد پابرجا بوده و پیوسته برای دستگاه قضا پرونده تولید می کند.
وی با اشاره به گزارش های هشداری سازمان بازرسی در امتداد پیش گیری از فساد اظهار داشت: اگر مدیران به گزارش های هشداری سازمان توجه نکنند و مرتکب جرم و سوء جریان شوند، نه فقط مدیر تحت تعقیب قرار می گیرد، بلکه از آن مدیر خسارت آن کار نیز مطالبه می شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به راهکارهای اجرای پیش گیری از فساد اشاره کرد: در یک نظام حاکمیتی یا اداری اگر بخواهیم از فساد پیشگیری موثر و مطلوب داشته باشیم باید نظام برنامه ریزی کاملاً علمی منطبق بر آخرین آموزه ها و الگوهای روز دنیا باشد.
وی اظهار نمود: این نظام برنامه ریزی باید شاخص و سنجه مناسب داشته باشد تا بتوانیم مرتب آنرا پایش نماییم.
رحمانیان با تاکید بر این که برای پیشگیری درست از فساد باید برنامه های خودرا مورد بازبینی قرار دهیم، اشاره کرد: این خطای راهبردی است که بخواهیم در زمینه برنامه ریزی به شاخ و برگ بپردازیم و از فرایندها دستورالعمل ها و بخشنامه های فسادزا غافل شویم.
وی عامل مهم دیگر اجرای برنامه را عوامل و نیروی انسانی اجراکننده در سطوح مختلف دانست و اظهار داشت: آنچه مسلم است این که نیروی انسانی باید متعهد، متخصص، توانمند، مردمی و دارای روحیه جهادی و خلاق باشد. به عبارتی کارهای بزرگ را باید دست اهل آن سپرد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به دنبال تضمین اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور است. این که سلامت مدیران را تامین کرده و اجازه ندهد مدیر که سرمایه نظام است بلغزد و هم خودرا گرفتار مشکل کند و هم دیدگاه های مردم را نسبت به سلامت نظام اداری گرفتار تردید کند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این که این سازمان دنبال نظارت هوشمند است، اضافه کرد: یکی از شاخصه های نظارت هوشمند، نظارت الکترونیک است که در این جهت پروژه بزرگی در سازمان شروع شده است.
وی اظهار داشت: اقدامات خوبی در دستگاه های اجرائی در جهت فراهم کردن نظارت هوشمند مانند اتصال سامانه ها به همدیگر فراهم شده که باید تکمیل شود.
رحمانیان افزود: امروز نمی توان برای هر فرد و دستگاه یک ناظر اختصاص داد. بدین سبب بهترین نظارت، نظارت درونی است که متاسفانه در بعضی دستگاهها خوب اعمال نمی گردد.
وی اشاره کرد: وجه دیگر نظارت، نظارت برون دستگاهی است که نماد آن نظارت الکترونیک است که از بازرسی کل استان گیلان می خواهم نظارت الکترونیک را خصوصا در جرایم و مفسده های اولویتی در استان آغاز نموده و این طرح را پایلوت کند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یکی از لطمه های مدیریتی را عدم اطلاع مدیران از قوانین و مقررات دانست و اضافه کرد: انتظار نداریم که مدیران همه قوانین را باخبر باشند؛ اما مدیران باید مشاورانی قوی، متعهد، مجرب و فاضل در کنار خود داشته باشند تا پیش از امضای طلایی از آنها مشاوره بگیرند.
وی ادامه داد: برگزاری دوره های آموزشی مدیران با قوانین و مقررات در دستور کار سازمان است که بازرسی استان گیلان می تواند شروع کننده آن باشد.
رحمانیان با تاکید بر ملاحظه نقاط قوت و مثبت مدیران اجرائی در کنار نقاط ضعف و منفی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور به دنبال پشتیبانی از مدیران سالم، شجاع، قاطع، پاکدست، جهادی، متفکر و فاضل است و می خواهیم بستر این حمایت را فراهم نماییم.
وی مسئله محوری را رویکرد جدید سازمان بازرسی کل کشور دانست و اظهار داشت: ۷۲۲ برنامه نظارت با موضوع مسئله محوری در سازمان بازرسی کل کشور طراحی شده است که در آنها دنبال این هستیم آن مسئله و مشکل اصلی را رفع یا کاهش دهیم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در آخر ضمن تقدیر از عملکرد سیف الله مسرور، سجاد ده ده جانی را به عنوان بازرس کل استان گیلان معرفی نمود.
گفتنی ست ده ده جانی قبل از این سرپرست بازرسی کل استان آذربایجان غربی بود.

منبع: