واكنش ایران به گزارش روزنامه آمریكایی آژانس در جریان کامل اقدامات ایران در مجتمع نطنز است

بهمن: نیویورک تایمز امروز در گزارشی ادعا نمود که ایران درحال حفر شبکه گسترده ای از تونل ها در جنوب سایت هسته ای نطنز است و اهتمام کرد کارهای عمرانی در نطنز را اقدامی مخفیانه و تهدیدآمیز جلوه دهد؛ موضوعی که با واکنش سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران مواجه گردید.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، بهروز کمالوندی در این خصوص به «نورنیوز» اظهار داشت: با وجود این که ایران تعهدی در ارائه اطلاعات فراپادمانی ندارد اما از شروع اقدامات عمرانی برای جابجایی کارهای کارخانه تسای کرج به اطراف سایت نطنز، آژانس را در جریان قرار داد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: این جابجایی با هدف افزایش ضریب صیانت از تاسیسات صلح آمیز هسته ای کشورمان انجام شده و با اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می شود.
وی اشاره کرد: باتوجه به شفافیت کامل اقدامات کشورمان، تردیدی نیست که فضاسازی های رسانه های وابسته به جریان صهیونیستی برای ایجاد ابهام و سو استفاده های سیاسی راه به جایی نخواهد برد.
کمالوندی اظهار داشت: به دنبال عملیات تروریستی سال قبل مقابل مجتمع تولید سانتریفیوژ در کارخانه تسای کرج، تصمیم گرفته شد تدابیر امنیتی خصوصاً درباب تاسیسات حساس تشدید شود و بنا بر این اماکن تولید سانتریفیوژ با هدف افزایش ضریب حفاظتی و امنیتی آنها بالا رفته است.
به گفته ی ایشان، آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرای وظایف صیانتی خود کوتاهی داشته است؛ بطوریکه حتی در حد محکوم کردن اقدامات تروریستی مقابل تاسیسات کشورمان نیز اقدامی انجام نداد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در آخر اظهار داشت: ایران در صورتیکه هیچ نوع تعهد پادمانی برای اعلام کارهایی که با هدف افزایش قابلیت های پدافند غیرعامل تاسیسات هسته ای و ایجاد کارگاه های زیر زمینی بمنظور انتقال قسمتی از فعالیت ها به مکان های جدید ندارد، اما همه این اقدامات را که همچنان ادامه دارد به اطلاع آژانس رسانده است.

منبع: