دبیر كل حزب الله لبنان: روح جدیدی در کالبد فلسطین دمیده شده است

دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت: رژیم صهیونیستی به فراموش مسئله فلسطین با گذشت زمان دلبسته بود، اما روح جدید در کالبد فلسطین دمیده شده است.
به گزارش بهمن به نقل از المسیره، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم منبر قدس اظهار داشت: روز به روز حکمتی که در اعلام روز قدس از جانب امام خمینی(ره) عیان شد، برای ما روشن تر می شود. دبیر کل حزب الله لبنان ضمن اشاره به این که روح جدیدی در مسئله فلسطین با پیروزی های حامیان آن و افزایش کسانی که آماده جانفشانی در راه آن هستند، دمیده شده است، اضافه کرد: راهبرد دشمن به زمان و فراموشی مسئله فلسطین استوار بود و آنها به فراموشی مسئله فلسطین با گذشت زمان دلخوش کرده بودند. نصرالله اظهار داشت: دشمن اسرائیلی به این دلخوش کرده بود که ملتهای منطقه از فلسطین دست خواهند کشید و گرفتار سرخوردگی و یاس خواهند شد. قدس امروز بعنوان مبحث اساسی مطرح گردیده است تا قدس محور باشد. وی ادامه داد: محور مقاومت را باید محور قدس هم نامید چونکه قدس نقطه مشترکی است. به خاطر قدس امروز ارتش های واقعی بوجود آمده است و رزمندگان قلبهایشان به سمت قدس است. قدس امروز بازگشته و شمشیری در غزه دارد. طی روزهای گذشته شاهد بودیم که نبرد قدس چگونه در ضمیر ملت فلسطین حاضر است. دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد: قدس امروز محوری است که دور آن جمع می شوند تا معادلات منطقه ای قوی و محکم برای حمایتش در وهله اول و آزادسازی آن در وهله بعدی رقم بخورد. وی ادامه داد: ما بر معادله پشتیبانی از قدس تاکید می نماییم. غزه به رژیم صهیونیستی و اربابان جهانی آن ثابت کرد که ملت فلسطین فراموش شدنی نیست و سرزمینش به رقم همه دشواریهای رها نخواهد کرد. نصرالله تصریح کرد: قدس مسئولیت همه امت اسلامی است و ما در حزب الله خویش را مقدم در کنار برادران عزیزانمان در مقاومت فلسطین می دانیم. ما همه تبعات و فشارها را تحمل می نماییم و روزی را می بینیم که قدس به صاحبانش باز می گردد. دبیر کل حزب الله لبنان اضافه کرد: هر آنچه در لبنان و خط مقاومت از محاصره و تحریم و تنگنا رخ داده است، هدف اساسی آن سوق دادن ما به دست برداشتن از قدس و فلسطین است. هدف این است که ما تسلیم خواست آمریکا و اسرائیل شویم و همه اشکال نرمال سازی را قبول نماییم. وی ادامه داد: ایستادگی در مقابله با تحریم و تهدید بخش اساسی از نبرد مقاومت و ساختن آینده است. همانطور که قتل و جنگها ما را از پا درنیاورد، محاصره و تحریم و تلاشهای خدشه دار کنده هم خللی بر ما وارد نخواهد کرد. نصرالله تصریح کرد: ملتهای امت اسلامی سر وعده خود بر خواندن نماز در مسجدالاقصی هستند و این عهدی است که با قدس و فلسطین و شهیدان بزرگوار و در پیشاپیش آنها شهید قدس فرمانده قاسم سلیمانی کهه زندگی خویش را وقف فلسطین کرد، بسته ایم. دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد: به برکت این خونهای پاک ما راه را با همه تهدیدات خواهیم پیمود. همانطور که همه مراحل سخت سابق را طی کردیم، به یاری خداوند در آستانه پیروزی نهایی هستیم که آن را نزدیک می بینیم. همه قیدها و توطئه ها را نقش بر آب خواهیم کرد و خنجرهایی که سینه و پشت ما را هدف قرار گرفته اند، نابود خواهند شد. قدس عنوان و اساس و هدف و محور باقی خواهد ماند.