مجوز مجلس به سازمان های توسعه ای برای سرمایه گذاری در طرح های فناورانه

بهمن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان های توسعه ای مجوز دادند تا در طرح های فناورانه سرمایه گذاری کنند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان با پیشنهاد اصلاحی علیرضا منادی موافقت کردند و ماده ۱۷ این طرح را اصلاح نمودند.
متن کامل ماده ۱۷ که با رای نمایندگان اصلاح و سپس به تصویب رسید به شرح زیر می باشد:
ماده۱۷- با هدف شکل گیری نشانه های ملی صادرات محور و ایجاد شبکه های شرکتهای دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی مبحث ماده یک این قانون؛
الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی مبحث ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالیاتی کشور مجازند بعنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار هم مکلف است ضمن تصحیح انتشار انواع صکوک در طرح های فناورانه و امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس را در صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، خصوصی، پروژه و طرح های جمع سپاری را فراهم آورد. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف ۳ ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب- صندوق توسعه ملی مجاز است نسبت به عرضه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی و تسهیل صدور ضمانت نامه های ارزی با اولویت نشانه های ملی صادرات محور اقدام نماید.
پ- دستگاههای متولی عرضه کمک های فنی و اعتباری خارجی موظف می باشند این کمک ها را با هدف توسعه بازار نشانه های ملی صادرات محور اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند ظرف ۳ ماه بعد از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ت- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های موردنیاز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی را فراهم نمایند.
ث- سازمان های توسعه ای مجازند در طرح های فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به صورت مستقیم یا از راه بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از راه عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه گذاری نماید.
ج- به منظور تشخیص ارزش و ارتقاء سهم دارایی های نامشهود شرکت ها در نظام مالی و اعتباری کشور؛ ۱- وزارت اقتصاد با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون موظف است نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه تائید صلاحیت و فعالیت و نظارت بر شرکتهای ارزش گذاری دارایی های نامشهود و دستورالعمل اجرایی ارزش گذاری دانش فنی محصولات دانش بنیان و استانداردهای حسابداری مربوطه و نحوه محاسبه استهلاک آن اقدام نماید. گزارش کارشناسی شرکت ها می تواند برای دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ملاک عمل قرار گیرد. ۲- شرکت ها و موسسات دانش بنیان مجازند معادل ارزش دانش فنی محصولات دانش بنیان خویش را برپایه گزارش شرکتهای فوق الذکر بعنوان دارایی نامشهود در دفاتر خود شناسایی نموده و معادل آنرا به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را ملاک عمل قرار دهد.
تبصره- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف ۳ ماه بعد از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرایی نحوه شمول ارزش دانش فنی محصولات دانش بنیان تعیین شده توسط شرکتهای فوق الذکر در الگوهای رتبه بندی و اعتبارسنجی در بازار پول و سرمایه را تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.

منبع: