مشکلات کمبود پزشک و تجهیزات بیمارستانی از زبان نماینده طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد و چهارباغ

بهمن: یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در استان البرز با کمبود شدید تخت بیمارستانی و پزشک متخصص مواجه هستیم.
علی حدادی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وضعیت تامین پزشک متخصص و تجهیزات درمانی در زمینه انتخابیه خود، بیان کرد: در استان البرز ما با کمبود شدید تخت بیمارستانی مواجه هستیم. در سطح کل استان از ۹۰۰۰ تخت مورد نیازی که بطور سرانه باید تخصیص می یافت امروز تنها ۳۰۰۰ تخت بیمارستانی موجود است. ما ۶۰۰۰ تخت بیمارستانی در استان البرز کمبود داریم.
ایشان سپس اظهار نمود: از طرف دیگر در سطح استان نیز شهرستان هایی داریم نظیر طالقان یا هشتگرد که اصلا تخت بیمارستانی وجود ندارد. اینها مشکلات جدی زیرساختی هستند که وزارت بهداشت و درمان باید برنامه جامعی برای تامین ان داشته باشند. در کنار وزارت بهداشت، وزارت کار نیز وظیفه سنگینی در رابطه با تامین تخت های بیمارستانی تامین اجتماعی دارند. ما دراین حوزه هم با مشکل مواجه هستیم.
نماینده مردم طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: بخش دیگر مشکلات به تجهیزات پزشکی باز می گردد. مشکل جدی که امروز در استان البرز و به ویژه در زمینه انتخابیه بنده وجود دارد این است که بیمارستان در شهر هشتگرد یا نظرآباد داریم اما اصلا تجهیزات ندارد. ما با کمبود یا نبود تجهیزات پزشکی و پزشک متخصص مواجه هستیم.
ایشان سپس اشاره کرد: در جلسه با وزیر بهداشت بر همه این مشکلات تاکید گردید. باید پیش بینی های لازم برای تامین پزشک و تجهیزات درمانی صورت گیرد. در زمینه انتخابیه بنده که بیش از ۵۱۰ هزار نفر جمعیت وجود دارد، کمبود پزشک متخصص کاملا مشهود است. وزارت بهداشت و درمان باید با نگاه آمایش سرزمینی و نیاز مردم در این عرصه گام بردارد. مردم محرومی که توان لازم را برای تردد به مراکز استانها ندارند باید از امکانات درمانی برخوردار شوند.

منبع: