در گزارش بهمن بیان شد؛ آمار در ارتباط با صنایع دستی بازبینی شود

به قول یک پژوهشگر صنایع دستی آمار فعالان حوزه صنایع دستی بعنوان داده اصلی قابل اعتماد نیست درحالی که این آمار باید بتواند یک سرمایه گذار را توجیه کند ازاین رو باید بازبینی صورت گیرد.
حجت الله مرادخانی با اشاره به اینکه وجود دانش اطلاعات و دانش در حوزه صنایع دستی و صنایع خلاق در کشور امری حیاتی می باشد به خبرنگار مهر اظهار داشت: دانش و اطلاعات ما باید در حوزه صنایع دستی سازمان دهی شود. بدون این آمار و دانش و اطلاعات واقعی نمی توان برنامه ریزی نمود. حتی یک سرمایه گذار نمی داند چطور فعالیت کند و ما هم نمی دانیم چطور سرمایه گذار را متقاعد نماییم که در این عرصه ورود کند. وی با اشاره به اینکه اطلاعات در ارتباط با حوزه فروش صنایع دستی زیر سوال هستند و آمار فعالان حوزه صنایع دستی هم بعنوان داده اصلی قابل اعتماد نیست. در این فضای مه آلود چطور میتوان سیاستگذاری کرد. مرادخانی همینطور بیان نمود: در حوزه رقابتی فعالان این حوزه باید در زمینه آموزش و تغییرات و تحولاتی که در دنیای مجازی رخ می دهد آگاه شوند و نگاه سلبی به تکنولوژی نداشته باشند. برخی تصور می کنند اگر به سراغ تکنولوژی بروند، سازوکارشان بهم می خورد.

منبع: