معاون وزیر خارجه دولت موقت طالبان: آمریکا روز هنگام به افغانستان حمله کرد اما نیمه شب فرار کرد

معاون وزیر خارجه دولت موقت طالبان اعلام نمود که آمریکا باوجود شکست نظامی خود همچنان در عرصه سیاسی و اقتصادی درحال جنگ با افغانستان است.

به گزارش بهمن به نقل از خبرگزاری آناتولی، شیر محمد عباس استانکزی معاون وزیر خارجه دولت موقت طالبان در مراسمی در کابل اعلام نمود: با آنکه ایالات متحده در افغانستان شکست نظامی خورد، اما همچنان در عرصه سیاسی و اقتصادی با ما می جنگد.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، استانکزی با وحشیانه خواندن مسدود کردن ذخایر افغانستان توسط آمریکا اضافه کرد: این یک مداخله در امور داخلی کشور است. ما خواستار برقراری روابط خوب با همه کشورها هستیم؛ اما جهان و بخصوص آمریکا نمی خواهند در افغانستان یک دولت مستقل ایجاد شود، ازاین رو آنها حاضر به سازش با دولت طالبان نیستند.
وی با اشاره به اینکه واشنگتن نباید در امور داخلی افغانستان دخالت کند، تاکید کرد: آمریکا در سال ۲۰۰۱ در روز به افغانستان حمله کرد؛ اما هنگام فرار از این کشور ساعت ۰۰: ۰۰ شب بود.
استانکزی همینطور اعلام نمود که کمک های بشردوستانه جهان به افغانستان کافی نیست و نمی تواند حتی یک درصد از مشکلات کنونی را حل کند.
معاون وزیر خارجه طالبان با اشاره به اینکه نیروهای طالبان از ۴ ماه قبل به صورت مستقل فعالیت کرده، تصریح کرد که نیروهای آنها در این زمان بدون دریافت حقوق امنیت را تأمین کرده و باید از آنها قدردانی کرد.
وی در مورد حق تحصیل و کار زنان هم اظهار داشت: زنان افغانستان هم حق آموزش و اشتغال دارند؛ اما فرهنگ ما با فرهنگ کشورهای غربی متفاوت می باشد.

منبع: