گروه های سیاسی عراقی علاقه ای به تمدید ریاست قوای سه گانه ندارند

بهمن: منابع عراقی اعلام نمودند که بیشتر گروههای سیاسی بر این مساله تاکید دارند که نسبت به موضوع عدم تمدید ریاست قوای سه گانه نوعی اجماع بین بیشتر گروههای سیاسی وجود دارد.

به گزارش بهمن به نقل از مهر نقل از المعلومه، منابع عراقی اعلام نمودند که بیشتر گروههای سیاسی عراقی بر این مساله تاکید دارند که نسبت به موضوع عدم تمدید ریاست قوای سه گانه نوعی اجماع بین بیشتر گروههای سیاسی وجود دارد.
فاضل جابر عضو فراکسیون صادقون در سخنانی پیرامون این مساله اظهار داشت: اشتباهات بسیاری که در زمان دولت سابق رخ داده، مانع از این می شود که دوره ریاست روسای قوای سه گانه عراق تمدید شود و عراق نیازمند تغییر فراگیر در پست ها و برنامه های سیاسی است.
مختار الموسوی عضو ائتلاف فتح عراق هم اصرار کرد که یکی از شروط چارچوب هماهنگی برای ائتلاف های سیاسی آینده، عدم پذیرش تمدید ریاست روسای قوای سه گانه است.
جولی اسعد عضو جنبش تغییر عراق نیز اظهار داشت: ناکامی روسای قوای سه گانه موجب می شود تا برای مرحله آینده شخصیت های توانمندی انتخاب گردد که بتوانند کشور را از بحران های تکراری عبور دهند.

منبع: