فرمانده انتظامی تهران بزرگ با رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران دیدار نمود

بهمن: رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران در دیدار با فرمانده انتظامی تهران بزرگ ضرورت حرکت مأموران پلیس بر محوریت قانون توأم با رعایت اخلاق اسلامی را تصریح کرد.
به گزارش بهمن به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، فرمانده انتظامی تهران بزرگ همراه جانشین و معاونان خود با رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران دیدار نمود.

سردار حسین رحیمی در این دیدار ضمن تبریک انتصاب یزدانیان به سمت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران، گزارشی از ساختار جدید نیروی انتظامی و تأثیر آن در ارتقاء سطح ماموریت این نیرو و خدمت رسانی به مردم ارائه کرد.
محمدرضا یزدانیان رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران با اشاره به گزارش فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت: تحولات ساختاری نیروی انتظامی مهم و در تحقق اهداف این نیرو برای برقراری نظم و امنیت در جامعه موثر است.

وی با تاکید بر حمایت قانونی دستگاه قضا از اقتدار پلیس اظهار داشت: سازمان قضایی نیروهای مسلح بر این نکته واقف است که در کنار برخورد قاطع با مجرمان، شأن و اقتدار پلیس طوری حفظ شود که تزلزلی در ایجاد امنیت در جامعه بوجود نیاید.

یزدانیان ضرورت حرکت مأموران پلیس بر محوریت قانون توأم با رعایت اخلاق اسلامی را تصریح کرد و اظهار داشت: اجرای کامل قوانین و مقررات و دستور مقام قضایی توسط ضابطان در کنار برخورد اخلاقی، سبب اعتماد بیشتر مردم به نیروی انتظامی می شود.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران در پایان، ارتقاء سطح آگاهی کارکنان نیروی انتظامی نسبت به قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ و اخلاق اسلامی توسط سازمان های عقیدتی سیاسی را در افزایش ظرفیت و تحمل مأموران در مقابل فشار کاری و مطالبات مردمی و پیش گیری از وقوع خیلی از جرایم موثر توصیف کرد.

منبع: