بازدید سرزده دادستان تهران از سه دادسرا

در ادامه بازدیدهای میدانی دادستان عمومی و انقلاب تهران از دادسراها، علی صالحی از سه دادسرای تهران بازدید نمود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا و به نقل از قوه قضاییه؛ طبق اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در ادامه بازدیدهای میدانی دادستان عمومی و انقلاب تهران از دادسراها به منظور ارزیابی عملکرد و گفت وگوی چهره به چهره با قضات، کارکنان و رجوع کنندگان واحدهای کشیک قضایی، علی صالحی از سه دادسرای تهران بازدید کرد.
عصر روز یکشنبه ۲۱ آذر، دادستان تهران در جریان این بازدیدهای سرزده از نواحی ۷، ۲۴ و ۲۶ دادسراهای تهران، علاوه بر گفتگو با بعضی از رجوع کنندگان و بررسی مسائل آنها، با سرکشی از واحدهای کشیک وضعیت رسیدگی ها بخصوص اوقات رسیدگی، تصمیمات و دستورات قضایی صادر شده را بررسی کرد و روند رسیدگی به پرونده ها را مورد نظارت و ارزیابی قرار داد.
دادستان تهران در این بازدیدها بر تکریم ارباب رجوع، جلب رضایت مردم، رعایت موازین قانونی و حفظ حقوق شاکی و متهم در رسیدگی های قضایی تصریح کرد و اظهار داشت: رسالت دستگاه قضایی پاسخگویی بموقع و جلب رضایتمندی مردم در رسیدگی های قضایی است.
او همینطور بر ضرورت توجه به کاهش اطاله دادرسی تصریح کرد و اضافه کرد: علاوه بر این باید تعیین تکلیف پرونده های معوق به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

منبع: