هشدار خطیب زاده به انگلیس درباره اقدام برای تحریم شهروندان ایرانی

به گزارش بهمن سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به پیشنهاد ارائه شده از طرف یک نماینده پارلمان انگلیس برای افزودن نام سه نفر از هم میهنان در لیست تحریم های این کشور، اشاره کرد: اتهامات بی پایه و اساس وارده به هموطنانمان را قویا رد می نماییم.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباب پیشنهاد ارائه شده از طرف یک نماینده پارلمان انگلیس برای افزودن نام ۳ نفر از هم میهنان در لیست تحریم های این کشور گفت: ما در جریان مباحثه داخلی میان نمایندگان پارلمان انگلیس ناظر بر پیشنهاد یک نماینده برای اضافه شدن نام ۳ تن از هموطنان در لیست تحریم حقوق بشری این کشور هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره کرد: اتهامات بی پایه و اساس وارده به هموطنانمان را قویا رد می نماییم.
خطیب زاده افزود: موضوع را تحت رصد داریم. دولت بریتانیا حتما متوجه خواهد بود که هرگونه اقدام غیر سازنده در این مورد و مواردی از این دست، نه فقط سازنده نبوده بلکه مستقیما موجب پیچیده تر شدن شرایط و موضوعات می شود.

منبع: