نماینده سابق مجلس : جو سالمی در کشور برای تیم مذاکره کننده شکل گرفته است

به گزارش بهمن یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جو سالمی برای تیم مذاکره کننده کشورمان در وین در داخل کشور فراهم گردید.
عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با ایسنا، درباره نوع واکنش ها در داخل کشور نسبت به مذاکرات وین اظهار نمود: یک عده در داخل کشور موافق برجام بودند و خواسته آنها احیای برجام بود که مخالفتی هم با دور جدید مذاکرات نداشتند. عده ای همه که در گذشته مخالف بودند هم اکنون مخالفتی نکردند و در واقع جو مخالف آنچنانی نداشتیم.
وی افزود: اگر مخالفتی هم بود از سوی بعضی طرفداران برجام بود که به مخالفان برجام می گفتند، چرا شما در گذشته با برجام مخالفت کردید و هم اکنون موافق هستید. شعارهایی هم که در گذشته درباره مخالفت با مذاکره داده می شد، دیگر تکرار نشد. در مجموع جو بدی برای تیم مذاکره کننده وجود نداشت و تیم مذاکره کننده ایران تضعیف نشدند.
یوسفیان ملا درباره روند مذاکرات هم تصریح کرد: آمریکا با ادامه غنی سازی ۶۰ درصدی مخالف است و می خواهد تمام مراکز هسته ای ما تحت نظارت باشد و هر زمان به آنها دسترسی داشته باشد و از این موضع خود کوتاه نمی آید. در مقابل خواسته ما هم رفع تحریم ها است. رفع تحریم های کاخ سفید می تواند فوری صورت گیرد. تحریم های کنگره هم یکی، دو ماهه می توانند برداشته شوند. اتحادیه اروپا هم می تواند به سادگی تحریم ها را بردارد. فقط رفع تحریم هایی که به تصویب سازمان ملل رسیده است، زمان بر است. برخی تحریم ها ضد کشورمان در سازمان ملل تصویب شده است هرچند تحریم های اخیر در ارتباط با کاخ سفید بوده است.
این نماینده ادوار مجلس ضمن اشاره به این که مبحث آزادسازی اموال ایران اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: در دوران اوباما به ما پول نقد دادند. هم اکنون هم باید به این نکته توجه گردد که آیا مقرر است به ایران پول نقد داده شود یا آزاد کردن اموال را منوط به تصویب FATF در ایران کنند. البته همان زمان هم که به ما پول نقد دادند، برخی شرکتهای اروپایی با ما داد و ستد نکردند. این مسائل باید در این مذاکرات حل و فصل شود.
او در آخر اظهار داشت: دیگر کلمه تعلیق نباید در برجام بیاید و این کلمه باید حذف شود تا دیگر بهانه ای برای بازگشت تحریم ها وجود نداشته باشد.

منبع: