علی ربیعی: همه پشتیبان بخردانه مذاکراتیم

به گزارش بهمن سخنگوی دولت دوازدهم در یادداشتی با عنوان ˮهمه پشتیبان بخردانه مذاکراتیم ˮ نوشت: بعنوان یک ایرانی وفادار به انقلاب اسلامی، برای آنها آرزوی موفقیت می کنم.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا متن یادداشت علی ربیعی به این شرح است:
درحالی که مذاکره کنندگان سرگرم گفت و گو در وین هستند، بعنوان یک ایرانی وفادار به انقلاب اسلامی، برای آنها آرزوی موفقیت می کنم.
با همه تجربیات خود به خوبی درک کرده ام که پیوندزدن سیاست خارجی با بازی های سیاسی داخلی بزرگ ترین خطا و جفا به انقلاب اسلامی و مردم رنج کشیده ایران است. چیزی که تا همین چندماه پیش متأسفانه بسیار رایج بود و الان قصد پرداختن به آنها را ندارم. متأسفانه گاهی دیده ایم که چگونه گرایش های سیاسی، مردم را در رنج فروبرده و آرامش روانی و زندگی راحت را از آنها ستانده است. با این وصف، امروز، وقت آنست که از خطاهای گذشته درس بگیریم. یک روشنفکر، یک انقلابی و یک میهن دوست اصیل و معتقد به آینده ایران آباد، به راه درست وفادار می ماند نه به رهرو (فارغ از این که رهروان امروز در گذشته چه دیدگاه یا نظری داشته اند).
نه بعنوان عضوی از دولت های یازدهم و دوازدهم بلکه بعنوان یک معلم و کنشگر اجتماعی -سیاسی در کنار خیل عظیمی از روشنفکران انقلابی و میهن دوست، همیشه باور داشته و حتی در قالب کتاب منتشرشده در سال ۸۶ و مقالات گوناگون هم بارها نوشته ام که هیچ کشوری در دوران معاصر با موانع جهانی و بدون حضور در اقتصاد جهانی امکان رشد و توسعه نداشته است.
نگاهی کوتاه نه فقط به تاریخچه توسعه در غرب بلکه به راهی که موفق ترین نمونه ها (کشورهای موسوم به تازه صنعتی شده) خصوصاً ملل شرقی از سنگاپور تا مالزی و از هند تا چین برای دست یافتن به توسعه پایدار پیموده اند، آشکار می کند که باوجود تفاوت آنها در پیشینه فرهنگی و الگوهای سیاسی متنوع، آنجا که به رشد اقتصادی و توسعه پایدار می رسد، هیچ یک چرخ را از نو اختراع نکرده اند و در همان مسیری قدم گذاشته اند که دیگر مثال های موفق ولو از میان دشمنانشان قبل از آن رفته اند و به مقدمات ضروری در انباشت ثروت و قدرت ملی رسیده اند. تاریخ به یاد ندارد که در چین و هند یا مالزی و با مقداری تأخر ترک های جوان، آنگاه که این مسیر طولانی را شروع کردند، در مقابل قدرت های جهانی به وادادگی و پیروی متهم شده باشند.
امروز اما پیمایش این مسیر طولانی اهمیتی بیشتر برای ایران دارد تا این کشورها در ادوار گذشته. هم زمانی فرصت پدیدآمده برای جهش اقتصادی ایران با ژئواکونومی نوین و در حال شکل گیری جهانی، اقتضا می کند که حتی یک روز در خاتمه دادن به خطاها و برداشتن موانع تعلل نکنیم. دور نیست روزی که با چنین شتاب جهانی برای رقابت در تخصیص جایگاه شایسته تر در سلسله مراتب بین المللی درحالی که همچنان در خم یک کوچه ایم، در هیچ مسیر زمینی، دریایی و هوایی مزیتی نداشته باشیم. همیشه گفته ایم که مسیر درست برای جامعه ایران، امکان حضور در اقتصاد جهانی بدون هیچ مانعی است. حتی از دیدی کوتاه مدت، تحریم نه فقط از ایران آینده ستانی کرده بلکه حال جامعه امروز را نیز تلخ و امنیت روانی را مختل کرده و به زندگی اجتماعی و معیشت مردم لطمه زده است.
همین چندسال پیش گفتیم دیگر طبقه متوسط قوی نداریم. اگر جامعه را صدک بندی نماییم، با یک اتفاق، دهک ها جابه جا می شوند. فقر از یک استثنا در حال تبدیل شدن به یک قاعده است. اگر بعد از روی کارآمدن دولت جدید امکان بازگشت آمریکا به برجام فراهم شده بود، شاید تا همین امروز میلیاردها دلار به اقتصاد کشور کمک شده بود. البته اینها به مفهوم ساده انگاری در دست یافتن به احیای برجام نیست. بدون ورود به جزییات دشواری های پیش روی مذاکرات، این نکته اهمیت دارد که راهی که حتی تعدادی از مخالفان روز گذشته برجام حالا از آن حمایت می کنند، مسیری درست و مطابق منافع ملی ایران و ایرانیان در بلندمدت است.
امروز همه خرسندیم که در تصمیمی بخردانه، نمایندگان ایران در مذاکرات حضور دارند و برای احقاق حق ضایع شده ایران می کوشند. نه فقط به دلیلهای سیاسی بلکه به دلایلی که ریشه در بینش علمی و توسعه محور دارد، همه ما پشتیبان این تصمیم درست هرچند دیرهنگام خواهیم بود.

منبع: