بررسی گسترش پهنه فرونشست تهران در کمیسیون عمران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی گسترش پهنه فرونشست تهران و راه های پیشگیری از آن و همینطور پایش فعالیت گسل های اطراف تهران در جلسه امروز این کمیسیون اطلاع داد.
عبدالجلال ایری در گفتگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس، بیان نمود: در جلسه امروز کمیسیون فرمانده قرارگاه سازندگی بسیج برای عرضه گزارش درمورد پروژه های عمرانی بسیج سازندگی، همینطور وزیر راه و شهرسازی جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان و رئیس شورای شهر، رئیس بنیاد مسکن و رئیس مدیریت بحران به منظور بررسی گسترش پهنه فرونشست تهران و پایش فعالیت گسل های اطراف تهران حضور بهم رساندند.
ایشان در ادامه اظهار نمود: محورهای گزارش فرمانده قرارگاه بسیج سازندگی درباره مأموریت های این قرارگاه همچون محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، خدمات رسانی بود و بر اساس گزارش عرضه شده که شامل طرحهای مقاوم سازی در مقابل زلزله و سیل و سایر موارد مربوطه به این حوزه بود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: همینطور مساله در ارتباط با گسترش پهنه فرونشست تهران و پایش فعالیت گسل های اطراف تهران هم در این نشست با حضور مسؤلان امر بررسی علمی شد و راه های پیشگیری از فرونشست، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها مورد بحث قرار گرفت، در نهایت پیشنهاد تدوین پیش نویس مقررات ملی کاهش خطر فرونشست عرضه و مقرر شد این موضوعات بررسی و به صحن علنی مجلس عرضه شوند.
ایشان در ادامه تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی، رئیس شورای شهر، رئیس بنیاد مسکن، رئیس مدیریت بحران و مسؤلان شهرداری هم نظرات و دیدگاه های خویش را درباره بحث فروشست تهران و کاهش صدمه پذیری تهران مطرح و آمادگی خویش را برای جلوگیری و جلوگیری از فرونشست و دیگر خطرات طبیعی بیان نمودند.
وی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی هم در جلسه امروز کمیسیون جهت پاسخ به سوال مصطفی رضاحسینی قطب آبادی نماینده مردم شهربابک، در ارتباط با مشکلات راه و جاده های حوزه انتخابیه حضور بهم رساندند. در نهایت نماینده سوال کننده مهلتی ۱۰ روزه به وزیر راه و شهرسازی برای رسیدگی به مشکلات مذکور داد.

منبع: