با صدور بیانیه ای؛ جریان آزاد ملی لبنان برکناری ریاض سلامه را خواهان شد

جریان آزاد ملی لبنان به ریاست جبران باسیل با صدور اطلاعیه ای برکناری ریاض سلامه از ریاست بانک مرکزی این کشور را به سبب ارتکاب تخلفات گوناگون خواهان شد.

به گزارش بهمن به نقل از النشره، جریان «آزاد ملی» لبنان اطلاعیه ای را درباب اقدامات اقتصادی مخرب «ریاض سلامه» رییس بانک مرکزی این کشور، صادر کرد. این جریان در بیانیه خود تاکید کرده است: ریاض سلامه مرتکب تخلفات مالی و اقتصادی فراوانی شده است.
بر اساس این گزارش، جریان آزاد ملی در بیانیه خود آورده است: فروپاشی مالی در لبنان در نتیجه سیاست های اقتصادی بانک مرکزی به ریاست ریاض سلامه اتفاق افتاده است. او همچنان بصورت عامدانه مانع از شروع تحقیقات پیرامون اقدامات اقتصادی بانک مرکزی می شود.
این جریان همین طور افزوده است: ریاض سلامه علاوه بر پرونده های داخلی درگیر چندین پرونده قضایی گوناگون خارجی نیز است. او باید از پست خود استعفا دهد؛ در غیر این صورت دولت هرچه زودتر باید نسبت به برکناری او به سبب ارتکاب تخلفات گوناگون و اثبات شده اقدام نماید.
جریان آزاد ملی تاکید کرده است: همچون با اهمیت ترین تخلفات رییس بانک مرکزی عدم محافظت از ارزش پول ملی است. گفتنی است، خیلی از محافل سیاسی و مردمی در لبنان «ریاض سلامه» را یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی فعلی در این کشور می دانند.