احیای شوراهای عالی در دولت رئیسی

بهمن: شوراهای عالی از ظرفیت های مهم در نظام حکمرانی ایران است. برخورداری از شأن تقنینی، نظارتی و هماهنگی و ساختار فراقوه ای شوراهای عالی، جایگاهی را به این شوراها در نظام حقوقی کشور بخشیده است که می توانند در خیلی از مشکلات و معضلات مزمن کشور گره گشایی کنند و خیلی از نقاط کور سیاستگذاری در کشور را زیر پوشش نظام حکمرانی کشور در بیاورند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، بررسی سوابق برگزاری جلسات شوراهای عالی در دولت سیزدهم، از اهتمام جدی شخص رئیس جمهوری به برگزاری جلسات این شوراها حکایت دارد. این در شرایطی است که تا پیش از این دولت، برگزاری منظم و مستمر جلسات بسیاری از این شوراها کمتر سابقه داشت و گاها شاهد کم رمقی و افول جایگاه این شوراها در ساختار اداره کشور بودیم.
به عنوان مثال جلسه شورایعالی آب در حالی در آبان ۱۴۰۰ به ریاست رئیسی تشکیل شد که از آخرین جلسه این شورا ۸ سال می گذشت. در مورد شوراهای دیگر همچون شورایعالی انقلاب فرهنگی هم شاهد وقفه های متعدد همچون وقفه ۵ ماهه در انتهای سال ۱۳۹۷ بودیم. در جدول زیر جلسات تشکیل شده شوراهای عالی به همراه مهم ترین محورها و مصوبات آنها مرور شده است.

عنوان شورای عالی

تعداد جلسات برگزار شده از آغاز ریاست جمهوری دکتر رئیسی تاریخ برگزاری جلسات محورها و مصوبات مهم شورایعالی انقلاب فرهنگیشش جلسهسه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ · مأموریت آیت الله رئیسی به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی برای چابک سازی ساختار، کاهش بار تشکیلات، ارتقای توان کارشناسی، حذف فعالیتهای موازی و برگزاری منظم جلسات شورا به نحوی که جلسات دو هفتگی این نهاد به هیچ وجه تعطیل نشود.
· مطالبات مقام معظم رهبری و سیاست ها و اقدامات تحولی و همینطور ۳۷ سال تاریخچه فعالیت ها و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی، بر مبنای دیدگاه های امام راحل و مقام معظم رهبری در حوزه علم و فرهنگ و جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی بعنوان قرارگاه و اتاق فرمان کشور در حوزه علم و فرهنگ بررسی گردید.
· اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی بر لزوم ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای نظام مند همه مصوبات شورا، بویژه سه سند ملی و کلان کشور یعنی سند نقشه جامع علمی، سند تحول آموزش و پرورش و سند مهندسی فرهنگی با گنجاندن این اسناد در دل برنامه های پنج ساله، نظام بودجه ریزی سالیانه تاکید نمودند.
. بر لزوم ابلاغ و اجرای سریع تر مصوبات ابلاغ نشده شورایعالی انقلاب فرهنگی، ازجمله اسناد بسیار مهم انرژی های جایگزین، بنیاد علم ایران و بانک ذخایر ژنتیکی کشور تاکید گردید. سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰· دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه شد.
. بر ایجاد تحول در عملکرد و جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی در جهت تحقق مطالبات مقام معظم رهبری تاکید گردید. سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰سیاست های راهبردی رسانه ای در شرایط بحران های طبیعی همچون شیوع کرونا مصوب سال ۹۹، ساماندهی برگزاری آزمون های بین المللی مصوب سال ۹۶، اصلاح و تکمیل ماده یک اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب سال ۹۴، تایید عضویت معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مصوب سال ۹۵، انتخاب نمایندگان شورایعالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای سیاستگذاری مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی مصوب سال ۹۸، سیاست ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان از راه ورزش مصوب سال ۹۶ و اصلاح و تکمیل بند ۶ ماده ۵ آئین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۹۳ توسط رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردید. سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰· سند بنیاد علم ایران، صندوق علم و فناوری بعنوان ظرفیتی برای پشتیبانی از رساله ها و طرح های پژوهشی از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سند انرژی های تجدیدپذیر و سند ملی معماری ایرانی اسلامی برای اجرا به دستگاه ها و نهادهای مربوطه ابلاغ گردید.
بررسی سند پشتیبانی از خانواده های ایرانی در نام گذاری فرزندان و ایجاد سامانه اسامی مورد تایید سازمان ثبت احوال ذیل فرهنگستان زبان و ادبیات فارسیچهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰· انتخاب ۹ نفر از اعضای حقیقی و حقوقی شورایعالی انقلاب فرهنگی بعنوان اعضای کارگروه تحول و بازبینی در وظایف، مأموریت ها و ترکیب اعضای حقوقی شورایعالی انقلاب فرهنگی و هم چابک سازی دبیرخانه شورا
· قدردانی از تلاش ها و زحمات دکتر داوری اردکانی، دکتر کی نژاد، دکتر جاسبی و حجت الاسلام والمسلمین محسن قمی توسط رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی
تبیین جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی در نگاه دولت سیزدهم توسط دکتر رئیسی؛ دولت شورایعالی انقلاب فرهنگی را قرارگاه اصلی سیاستگذاری در حوزه فرهنگ می داند.
سه شنبه

۲ آذر ۱۴۰۰
· تاکید رئیس جمهوری به تاکید بر اهمیت ایجاد تحول در ساختار، وظایف و مأموریت های شورایعالی انقلاب فرهنگی با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری
· تصویب سند سیاست ها و اقدامات تقویت و ترویج نامگذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی
. در این نشست همینطور روسای دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران هم از جانب شورایعالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند. شورایعالی فضای مجازیسه جلسهسه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰· انتخاب ۹ نفر از اعضای حقیقی و حقوقی شورایعالی انقلاب فرهنگی بعنوان اعضای کارگروه تحول و بازبینی در وظایف، مأموریت ها و ترکیب اعضای حقوقی شورایعالی انقلاب فرهنگی و هم چابک سازی دبیرخانه شورا
· قدردانی از تلاش ها و زحمات دکتر داوری اردکانی، دکتر کی نژاد، دکتر جاسبی و حجت الاسلام والمسلمین محسن قمی توسط رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی
تبیین جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی در نگاه دولت سیزدهم توسط دکتر رئیسی؛ دولت شورایعالی انقلا ب فرهنگی را قرارگاه اصلی سیاستگذاری در حوزه فرهنگ می داند. سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰· شورایعالی فضای مجازی درباره الحاقیه سند ستاد رسانه، مصوب سال ۱۳۹۷ شورا برای افزایش تعامل برخط رسانه و تقویت تعاملات دستگاه ها و رسانه ها تصیم گیری کرد.
. بخش سیاست ها و الزامات قانونی شدن منظومه ماهواره ای در کشور به تایید رسید و مقرر شد وزارت ارتباطات درباره نحوه فعالیت و ارائه مجوز به آن تصمیم گیری کند. سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰· تاکید رئیس جمهوری برای سرمایه گذاری در زمینه امنیت فضای سایبری و اصلاح و تقویت ساختارهای موجود در حوزه فضای سایبری
. اشاره به فراقوه ای بودن مدیریت فضای سایبری و ضرورت تقسیم کار در زمینه رصد و مقابله با هجوم های سایبری احتمالیشورای عالی آموزش و پرورشیک جلسهدوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰. ماده واحده تشکیل ستاد هماهنگی و اجرایی سند تحول آموزش و پرورش در ذیل شورایعالی آموزش و پرورش با هدف تحقق اجرای سند تحول با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت. شورایعالی اشتغالیک جلسهپنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰· ۲۰ مصوبه در جهت تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به تصویب رسید
· زیست بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه به صورت میانگین یک میلیون شغل رونمایی گردید.
. دستور رئیس جمهوری برای تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار برپایه تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته و شناخت توانایی ها و مهارت های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنانشورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواچهار جلسهچهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰· رئیس جمهوری تأمین بموقع و به اندازه کافی کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی کشور را مورد تاکید قرار داد.
· دکتر رئیسی، دقت در برآورد و راهکارهای تأمین منابع ارزی و ریالی تأمین کالاهای اساسی را مورد تاکید قرار داد.
· مبحث تأمین کالاهای اساسی و میزان مورد نیاز کشور و راهکارهای تأمین اعتبارات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
. بانک مرکزی گزارشی از نیاز ارزی و میزان کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ارائه نمود. چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰· راهکارهای ثبات بخشی به بازار و تأمین نهاده ها بررسی گردید.
. اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی راهکارهای تحقق منابع بودجه سالجاری کشور را بررسی کردند. چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰· گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه اصلاح ساختار بازار خودرو بررسی گردید و در مورد لزوم رفع موانع و اصلاح ساختار و کاهش قیمت تمام شده همراه با افزایش تولید داخلی تصمیم گیری شد.
. روند تأمین و عرضه کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت و بر نظارت دقیق تاکید گردید. چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰· سران قوا برای صرفه جویی حداکثری در هزینه ها و مخارج دستگاه ها، شرکت ها و هیأت امناها توافق کردند.
. سران قوا تاکید نمودند بودجه ۱۴۰۱ با لحاظ درآمدهای واقعی و بدون کسری تدوین شود. شورایعالی مسکندو جلسهچهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰احداث ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای شاغلان، اعضای وابسته و رزمندگان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تولید و تأمین مسکن برای خانواده های کارگری، بازنشستگان و مستمری بگیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین مسکن ۳۶۰ هزار مددجوی زیر پوشش کمیته امداد امام در مناطق شهری و روستایی توسط کمیته امداد، تأمین زمین و راه اندازی سالانه ۴۲۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن و راه اندازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای خانواده های کارگری و بخش تعاون کشور توسط اتاق تعاون ایران، تفاهمنامه هایی بود که بین وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای مذکور در اولین نشست شورایعالی مسکن در حضور رئیس جمهور به امضا رسید. سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰· تفاهمنامه همکاری بین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و وزارت راه و شهرسازی به منظور واگذاری زمین مجانی و راه اندازی مسکن و تحویل واحدهای مسکونی به گروههای کم درآمد و محروم امضا شد
· تفاهمنامه همکاری میان قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و وزارت راه و شهرسازی به منظور راه اندازی یک میلیون واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد و دارای درآمد متوسط امضا شد
· تفاهمنامه همکاری میان قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) و وزارت راه و شهرسازی به منظور راه اندازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای گروههای کم درآمد سراسر کشور امضا شد
· تفاهمنامه همکاری میان سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی به منظور ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکونی شهری و ۴۰ هزار واحد مسکونی روستایی برای خانواده های زیر پوشش سازمان بهزیستی امضا شد
· تفاهمنامه همکاری درخلال وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی به منظور ایجاد زنجیره تأمین نیازهای بخش ساخت مسکن امضا شد
· نهضت ملی ساخت مسکن با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)، قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)، بسیج، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز شد
مقرر شد صندوق ملی مسکن بعنوان زیرساخت تأمین مالی نهضت ملی ساخت مسکن باید هر چه سریع تر فعال شودشورای عالی آبیک جلسهسه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰۱۴ مصوبه در زمینه های رفع مشکلات حوزه آب، مدیریت مصرف و تقاضا، فعال کردن دیپلماسی آب، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بازده در حوزه کشاورزی، تسریع در اجرای پروژه های در ارتباط با آب، انتقال آب برای بخش کشاورزی، افزایش نصب آب شیرین کن ها و اصلاح الگوی کشت به تصویب رسید. شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادییک جلسهیکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰· بررسی و تصمیم گیری درباره پیشنهادات و راهکارهای رونق صادرات و تولید در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
· مأموریت رئیس جمهوری به دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی برای اتخاذ و اجرایی کردن راه های برون رفت از موانع شتاب در توسعه فعالیت مناطق آزاد و بازگشت این مناطق به اهداف اصلی تشکیل خود
· رونق اقتصاد دریا با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد که در کنار دریا قرار دارند
. تاکید رئیس جمهوری بر افزایش سهم مناطق آزاد در صادرات از ۲ درصد به حداقل ۴ درصد