استاندار قدس اشغالی: اشغالگران به دنبال یهودی سازی قدس هستند

به گزارش بهمن استاندار قدس اشغالی اظهار داشت: اشغالگران در امتداد یهودی سازی هرچیزی در قدس حرکت می کنند حتی اسامی خیابانها. آنها به دنبال تحمیل عمل انجام شده در شهر قدس و از بین بردن هویت فلسطینی آن هستند.
به گزارش بهمن به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، عدنان غیث استاندار قدس اشغالی اشاره کرد: حملات متوالی اسرائیل به او و خانواده اش هیچ گاه مانع از ادامه مقاومت و دفاع از قدس و مقدسات نخواهد شد. وی ادامه داد: یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به منزل او و خانواده اش قسمتی از حملاتی است که ساکنان قدس اشغالی در معرض آن قرار می گیرند و هدفشان هم کوچاندن آنها از قدس اشغالی بوسیله حمله به منازلشان و بازداشت آنها یا ویران منازل آنها یا بیرون راندن الزامی آنهاست. غیث اشاره کرد: اشغالگران در امتداد یهودی سازی هر چیزی در قدس حرکت می کنند، حتی اسامی خیابان ها. آنها به دنبال تحمیل عمل انجام شده در شهر قدس و از بین بردن هویت فلسطینی آن هستند. استاندار قدس اشغالی از سکوت جامعه بین المللی هم انتقاد نمود و آنرا عاملی برای تشویق اشغالگران به ارتکاب جنایات بیشتر مقابل فلسطینی هایی دانست که به مبارزه تا نابودی اشغالگران ادامه می دهند.

منبع: