استقبال کشورهای عضو انجمن آمبودزمان از اظهارات رئیس سازمان بازرسی

به گزارش بهمن نشست هیات مدیره انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی با حضور خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به صورت آنلاین برگزار شد و اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد پیگیری نقض حقوق بشر توسط رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به مردم فلسطین اشغالی و اقدامات تروریستی در کشور افغانستان مورد استقبال کشورهای عضو انجمن آمبودزمان قرار رگفت.
به گزارش بهمن به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، خدائیان در پنجمین نشست هیات مدیره انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی اظهار داشت: آمبودزمان های کشورهای اسلامی که وظیفه تکریم حقوق شهروندی و صیانت از حقوق بشر و حقوق مدنی افراد را بر عهده دارد، نمی تواند در مقابل ظلم هایی که به برخی کشورهای اسلامی روا می شود ساکت باشد.
نائب رئیس انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی ضمن اشاره به نقض حقوق بشر در فلسطین، اظهار داشت: کشورهای اسلامی نمی توانند در مقابل اقدامات رژیم بی رحم و غاصب صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان بی دفاع بی تفاوت باشند. متاسفانه نهادهای دروغین پشتیبانی از حقوق بشر از کنار این ظلم ها و نقض حقوق بشر به سادگی عبور می کنند و نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد بی تفاوت در مقابل ظلمی که در حق مردم مظلوم فلسطین روا داشته می شود، می گذرند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به حوادث تروریستی در افغانستان هم اظهار داشت: اقدامات تروریستی در کشور دوست و برادرمان افغانستان و انفجارهایی که عمدتا مردم غیرنظامی را در مساجد و مدارس هدف قرار گرفته، به شدت محکوم می نماییم.
وی اضافه کرد: این حوادث، چهره سیاهی از اسلام دروغین و اسلام آمریکایی را نشان داده است و هیچ گاه نمایانگر چهره نورانی اسلام ناب محمدی (ص) نیست و با عنایت به شرح وظایف آمبودزمان کشورهای اسلامی، اعلام محکومیت این اقدامات را از سوی آمبودزمان خواستاریم.
خدائیان ابراز امیدواری کرد که در طول مسئولیت وی در سازمان بازرسی کل کشور زمینه گسترش اقدامات انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی فراهم گردد.
اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد نقض حقوق بشر در فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و محکومیت اقدامات تروریستی در کشور افغانستان مورد استقبال کشورهای عضو قرار گرفت و قرار شد بزودی انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی گزارشی در این خصوص تهیه و به مجامع بین المللی عرضه شود و هر دو مبحث در دستور نشست آتی مجمع عمومی آمبودزمان کشورهای اسلامی قرار گیرد.
در ادامه این نشست که با حضور آمبودزمان کشورهای ترکیه، پاکستان، مراکش و آذربایجان برگزار شد هر یک از اعضا دیدگاه ها و نظرات خویش را بیان نمودند.
در این نشست اعضا با پیشنهاد آمبودزمان پاکستان در خصوص برگزاری اجلاس مجمع عمومی انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی در این کشور موافقت کردند.
آمبودزمان ترکیه رئیس و سازمان بازرسی کل کشور نایب رییس انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی است.

منبع: