بعد از طرح ادعای آزمایش سامانه ضد ماهواره؛ وزارت خارجه آمریکا: روسیه را به دقت زیر نظر داریم!

دولت واشنگتن و واحد فرماندهی فضایی آمریکا به آنچه که به ادعای آنها آزمایش سامانه ضد ماهواره از جانب روسیه بوده است؛ واکنش تندی نشان دادند و از بررسی این مورد با متحدانشان سخن گفتند.

به گزارش بهمن به نقل از سی ان ان، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا نمود که واشنگتن به دقت اقدامات روسیه را طی روزها و هفته های آتی رصد می کند تا درباره نوع واکنش به آزمایش سامانه های ضدماهواره از جانب مسکو تصمیم گیری کند.
این درحالی است که روز گذشته دوشنبه، وزارت خارجه آمریکا، مسکو را به استفاده از موشک ضدماهواره برای انهدام یکی از ماهوراه های روسیه متهم کرده و ادعا نمود که زباله های فضایی ناشی از این اقدام، منافع همه را به مخاطره می اندازد.
پرایس در ادامه ادعاهای خود اضافه کرد: رفتار خطرناک و غیرمسئولانه روسیه ثبات فضای بیرونی را به مخاطره انداخته و آشکارا در تضاد با ادعاهای مسکو در خصوص مخالفت با رقابتی کردن استفاده از تسلیحات در فضا است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همینطور ادعا نمود که فعلا درباره اقدامات ویژه ای که در واکنش به روسیه انجام خواهند داد؛ صحبت نمی کند حال آنکه واشنگتن در همراهی با متحدان خود به این مساله پاسخ خواهد داد.
وی ادعا نمود که آزمایش سامانه ضدماهواره از جانب روسیه در کنار سایر اقدامات این کشور، باعث می شود که واشنگتن در پاسخ به این سؤال گرفتار تردید شود که آیا دو ملت می توانند آنگونه که از نشست ماه ژوئن سران دو کشور در ماه ژوئن انتظار می رفت؛ به رابطه باثبات تری برسند.
پرایس در ادامه این ادعا اضافه کرد: از بسیاری جهات، خیلی زود است که بگوییم گزینه چنین رابطه ای روی میز است اما همچنان راه های دیپلماسی را باز نگه می داریم.
ادعاهای پرایس در ادامه اظهارات توئیتری آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا عنوان شد. بلینکن هم در اینباره نوشت: ما آزمایش غیرمسئولانه روسیه را محکوم می نماییم که با تولید زباله های فضایی، زندگی فضانوردان، ایستگاه فضایی بین المللی و منافع همه ملت ها را به مخاطره می اندازد.
فرمانده واحد فضایی ارتش آمریکا هم مدعی شده که واشنگتن انجام چنین رفتارهایی از جانب روسیه را تاب نخواهد آورد.

منبع: