تعیین استانداران البرز، قزوین و مازندران در جلسه هیأت دولت

به گزارش بهمن در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، استانداران منتخب استانهای البرز، قزوین و مازندران از جانب هیأت وزیران تعیین شدند.
به گزارش بهمن به نقل از سایت ریاست جمهوری، هیأت وزیران بعد از بررسی سوابق و برنامه های استانداران پیشنهادی وزارت کشور، به مجتبی عبداللهی، محمد مهدی اعلایی و سید محمود حسینی پور به ترتیب بعنوان استاندران منتخب البرز، قزوین و مازندران رای اعتماد دادند.
محمدمهدی اعلایی استاندار جدید قزوین پیش از این عضو هیأت مدیره و معاون اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران، معاون استاندار خراسان و مدیر کل تعاون استان آذربایجان شرقی و زنجان بوده است.
مجتبی عبداللهی استاندار جدید البرز، شهردار مناطق ۷ و ۲۰ تهران، معاون شهردار تهران در امور اجتماعی و فرهنگی و هم حوزه خدمات شهری و محیط زیست و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران را در سوابق اجرایی خود دارد.
سیدمحمود حسینی پور نوری استاندار جدید مازندران پیش از این دستیار ویژه رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دبیر شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی کشور بوده است.

منبع: