قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در مجلس بذرپاش: کسری تراز عملیاتی بودجه ۶ برابر الزام برنامه ششم توسعه است

رییس دیوان محاسبات کشور، تاگید کرد: کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۶ برابر الزام برنامه ششم توسعه است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، مهرداد بذرپاش در جریان جلسه علنی امروز( سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در اجرای بند(۱) ماده (۲۱۹) بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.
وی اظهار داشت: این گزارش شامل حسابرسی بیش از ۳۷۰۰ دستگاه اجرائی، بررسی و تلفیق بیش از ۶۸۰۰ گزارش حسابرسی و عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بررسی گزارش های تلفیقی تعداد ۲۷۲ تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره های ذیل آن می باشد که در ۷۶۲ صفحه تهیه و در هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور ضمن تشریح این گزارش، اشاره کرد: این گزارش چهار ماه زودتر از موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شده است و این اقدام تحولی در قالب تدوین گزارش تفریغ بودجه سنواتی کشور می باشد. این کاهش زمان دولت و مجلس را در اصلاح ساختار بودجه و تدوین بودجه سنواتی سال آینده یاری کرده و می تواند تحولی دراین زمینه ایجاد نماید. قسمتی از این گزارش دارای طبقه بندی است که به رییس مجلس و نمایندگان تقدیم شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.