انجمن دفاع از قربانیان تروریسم حمله تروریستی اخیر در افغانستان را محکوم نمود

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در اطلاعیه ای حمله تروریستی به نمازگزران در شهر قندوز افغانستان را محکوم نمود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در این بیانیه آمده است: در حمله تروریستی به مسجد سیدآباد در شهر قندوز افغانستان بیشتر از ۱۹۰ نفر از مردم بیگناه و زنان و کودکان که درحال اقامه نماز بودند به خاک و خون کشیده شدند.
این جنایت و دیگر جنایات مشابه نشان داده است که ادیان جزء اهداف اصلی تروریست ها بوده و بار دیگر اثبات می نماید که هیچ ارتباطی بین تفکرات و آموزه های دینی و خشونت و افراط گری نبوده، بلکه ادیان الهی به علت روشنگری و زدودن خرافات و جعلیات به نام دین از جامعه، همواره مورد هجمه دین ستیزان و تروریسم ابزاری قرار دارند.
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با محکومیت این حادثه تروریستی و با ابراز تسلیت و همدردی با خانواده های داغدار قربانیان تروریسم در افغانستان و آرزوی شفای عاجل مجروحان، از مجامع بین المللی و رهبران ادیان و مذاهب در جهان می خواهد تا با روشنگری پیرامون تروریسم، زمینه های سوءاستفاده از ادیان در فریب افکار عمومی را تضعیف نموده تا از استمرار چنین جنایات فجیع به نام دین با منشا جعلیات و خرافات جلوگیری نمائیم.

منبع: