اخطار امیرآبادی به واکسن هراسان

به گزارش بهمن قم نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تکیه بر برخورد با واکسن هراسی در استان، اظهار داشت: هفته آینده لایحه صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس شروع می شود و برخورد با نکات این چنینی در آن قانون پیشبینی شده است.
احمد امیرآبادی فراهانی در جریان بازدید از مراکز درمانی و واکسیناسیون قم، افزود: درکنار برخورد با واکسن هراسی با هر گونه شایعه پراکنی در موضوعات مختلف که امنیت ملی را به خطر می اندازد بر طبق این قانون برخورد خواهد شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب قانون برخورد با واکسن هراسی در کشور اضافه کرد: بر مبنای ماده ۱۱۰ قانون و فرمان مقام معظم رهبری تمام مصوبات ستاد ملی کرونا لازم الاجراست و به صورت قانون به حساب می آید و احتیاج به فرآیند قانون گذاری مجلس شورای اسلامی ندارد و با عنایت به افزایش آگاهی عمومی در کشور نیازی به برخورد الزامی با این دسته از افراد نیست و باید دقت کنیم این افراد توجهی به جان و سلامتی مردم ندارند و مردم هر چه زود تر به مراکز واکسیناسیون برای تزریق واکسن رجوع کنند تا گرفتار موج های جدید کرونایی نشویم.
وی در مورد تاخیر در پرداخت اضافه کار پزشکان و پرستاران هم خاطرنشان کرد: این مورد با قول دانشگاه علوم پزشکی استان در چند روز آینده پرداخت خواهد شد.
امیر ابادی در ارتباط با پرستارانی که بعد از سال ۹۶ به بعد استخدام شده اند هم افزود: این مورد از راه وزارت بهداشت پیگیری می شود تاموضوع کارانه کادر درمان حل شود.
۴۰ درصد جمعیت قم واکسن دریافت کردند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم هم در جریان این بازدید ضمن اشاره به این که تابحال حدود ۴۰ درصد از جمعیت هدف استان قم واکسن دریافت نمودند اظهار داشت: جمعیت هدف زیر پوشش استان قم ۹۶۰ هزار نفر است که برای پیشگیری از مواجه شدن با موج های بعدی کرونا لازم است تا ۶۰ درصد جمعیت استان واکسن تزریق کنند.
محمدرضا قدیر با تکیه بر این که درموج پنجم کرونا کادر درمانی که واکسن دریافت کرده بودند گرفتار هیچ گونه بستری یا فوتی نشدند اضافه کرد: حتی کادر درمان بخش آی سی یو بیمارستان های قم هم گرفتار بستری نشدند که این ها همه از اثرات واکسن است.
وی با تکیه بر این که بین واکسن داخلی و خارجی هیچ تفاوتی وجود ندارد افزود: معیار در این حوزه مقام معظم رهبری و مراجع تقلید هستند که تاکید بر واکسیناسیون دارند و از مردم می خواهیم که تحت تأثیر تبلیغات واکسن هراسان قرار نگیرند و بموقع واکسن خویش را تزریق کنند.

منبع: