عبدالله عبدالله: آماده تقسیم قدرت با طالبان هستیم

بهمن: رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که برای رسیدن به صلح، کابل آماده تقسیم قدرت با طالبان است.

به گزارش بهمن به نقل از مهر، «عبدالله عبدالله» رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در گفتگو با فرانس ۲۴ عنوان داشت که برای رسیدن به صلح، جمهوری اسلامی افغانستان آماده تقسیم قدرت با طالبان است اما نوع تقسیم قدرت باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
او به تلویزیون فرانس ۲۴ اظهار داشت که دو سناریو برای تقسیم قدرت وجود دارد: یکی ایجاد دولت انتقالی صلح و دیگری انتخابات سریع.
وی افزود: «تصمیم ما در شورای عالی مصالحه ملی متشکل از نمایندگان دولت، گروه های سیاسی و جامعه مدنی، بر این است که به سمت تقسیم قدرت برویم.»
عبدالله توضیح داد که یکی از گزینه ها، حرکت به سمت انتخابات سریع است تا راه تقسیم قدرت هموار شود و پیشنهاد برگزاری انتخابات قبل از وقت، به مفهوم مخالفت با تقسیم قدرت نیست. گزینه دیگر، برقراری دولت موقت برای مدتی کوتاه است تا زمینه برگزاری انتخابات را هموار کند.
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، با ایجاد حکومت موقت مخالفت و گزینه برگزاری انتخابات سریع را مطرح کرده است، اما عبدالله می گوید توافق روی گزینه پیش رو، به هر دو طرف بستگی دارد چونکه دو سناریو برای تقسیم قدرت وجود دارد.
او اظهار داشت: «موضع طالبان هم درباره این تقسیم قدرت معلوم نیست. ما این ایده را رد نکرده ایم و حاضریم درباره آن گفتگو نماییم. سناریوی دوم، برگزاری انتخابات سریع است که ما برای آن نیز آماده هستیم.»
رئیس شورای عالی مصالحه ملی اصرار کرد که افغانستان از نشست استانبول حداکثر استفاده را خواهد برد و او انتظار دارد در این نشست که مقرر است در ماه آتی میلادی برگزار شود، پیشرفت شایان توجهی به دست آید.
او اظهار داشت: «امید و آرزوی من این است که ما حداکثر استفاده را از هر فرصت ببریم. پس از مدتی طولانی، نشست ترکیه یک فرصت استثنایی خواهد بود اما نتیجه آن به هر دو طرف بستگی دارد؛ من همه کاره نیستم.»
عبدالله اصرار کرد که تمام مسائل در ترکیه حل نخواهد شد و افغانستان با مسئله صلح، واقع بینانه برخورد خواهدنمود و پس از رسیدن به پیشرفتی چشم گیر، مذاکره کنندگان اجرائی شدن توافقات را پیگیری خواهند کرد.
این پیشرفت چشم گیر، برقراری آتش بس و توافق روی حکومت آینده خوانده می شود.

منبع: