موسوی: پروتكل های بهداشتی ویژه انتخابات تدوین شده است

به گزارش بهمن دبیر ستاد انتخابات کشور ضمن اشاره به تدوین پروتکل های بهداشتی ویژه انتخابات، اظهار داشت: شعب دریافت رای شب قبل انتخابات ضدعفونی شده و در روز دریافت رای مواد ضدعفونی کننده در اختیار مردم قرار می گیرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، سید اسماعیل موسوی در برنامه تلویزیونی با بیان پروتکل های بهداشتی ویژه انتخابات را با همکاری شورای نگهبان و وزارت بهداشت تدوین کرده ایم، اظهار نمود: یکی از دستورکارهای جلسه امروز ستاد ملی کرونا، بررسی این پروتکل ها است.
وی افزود: ما این پروتکل ها را برای تمام فرآیند انتخابات در نظر گرفته ایم همچون چگونگی حضور مردم در روز دریافت رای و ایجاد فاصله اجتماعی. شعب دریافت رای شب قبل انتخابات ضدعفونی شده و مواد ضد عفونی کننده هم در اختیار مردم قرار می گیرد همه عوامل شعب هم ماسک و دستکش خواهند داشت.

منبع: